De Boodschap
De Nationale Assemblee

Parlement akkoord met wijziging Inkomstenbelasting en Wet Loonbelasting

De regering heeft goedkeuring van De Nationale Assemblee (DNA) voor wijziging van de Wet Inkomstenbelasting en de Wet Loonbelasting. Daartoe zijn op woensdag 29 december 2021 de ontwerpwetten met algehele 44 stemmen aangenomen. De wetswijzigingen zijn onderdeel van het Tripartiet Akkoord dat op 24 november dit jaar tussen de drie sociale partners, te weten: regering, vakbeweging en bedrijfsleven is overeengekomen. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning ging in een lijvig betoog in op de noodzaak van de wijzigingen.

Hij is het met het parlement eens dat belastingen als verdienmodel kunnen gelden. De bewindsman ging onder meer in op de invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW) volgend jaar. Verder informeerde hij het parlement breedvoerig over de aanpassing van de belastingen c.q. de belastingschijven. Minister Achaibersing spreekt over de uitvoering van een Tripartiet Akkoord tussen de regering, het georganiseerde bedrijfsleven en de georganiseerde vakbeweging. Het akkoord heeft tot doel een financieel-economische situatie waarbij de economische bedrijvigheid zich kan herstellen. Vanwege het Tripartiet Akkoord hebben alle maatregelen maatschappelijk draagvlak, daar de overeenkomst door alle drie sociale partners gedragen wordt. Minister Achaibersing spreekt van de eerste fase van herziening van het belastingsysteem.

Vicepresident Ronnie Brunswijk, parlementsvoorzitter Marinus Bee en fractievoorzitters feliciteerden zowel de regering als de samenleving met de aanname van de wetten. Vicepresident Brunswijk sprak namens de regering zijn dank uit voor de voortvarendheid waarmee de goedkeuring tot stand is gekomen. Het stemt volgens hem goed dat dit kamerbreed is gebeurd. DNA-voorzitter Bee merkte op dat regering, parlement en samenleving samen tegen de financiële crisis ten strijde moeten trekken. In deze zullen vooral de sociaal zwakkeren opgevangen moeten worden. “We gaan de regering daaraan houden,” aldus de parlementsvoorzitter. Vanuit de vergadering werd voornamelijk de werkende klasse gefeliciteerd, terwijl ook de vakbeweging en het bedrijfsleven werden bedankt voor wat volgens het parlement een product van het Tripartiet Akkoord is. Het college onderstreepte eveneens de ondersteuning vanuit de regering naar de sociaal zwakkeren. Aangegeven is dat de aanname van de wetten alvast de eerste stap is naar verbetering.