De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Persoonlijke CBB-oriëntatie door minister Somohardjo

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) is op woensdag 11 mei 2022 persoonlijk naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) getogen om zich ervan te vergewissen dat de dienstverlening wordt gegarandeerd. “Het stemt mij goed dat de ambtenaren geen gehoor hebben gegeven aan dhr. Grep,” zegt de bewindsman. De dienstverlening heeft normaal plaatsgevonden en dat geeft volgens minister Somohardjo aan dat er vertrouwen is in de leiding. “Wij gaan hun vertrouwen niet beschamen. Stap voor stap gaan we samen naar een betere dienstverlening,” verzekerde hij.

Het bezoek aan het CBB-hoofdkantoor en personeel is het gevolg van een incident gisteren, waarbij enkele CBB-ambtenaren en buitenstaanders de dienstverlening hadden verstoord. “Ik vind het erg dat iemand over de ruggen van mijn ambtenaren een rol van betekenis wil spelen, het irriteert mij dat dhr. Grep de samenleving dupeert en mijn ambtenaren intimideert en bedreigd”, bestempelt minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken deze onaangekondigde actie. Grep zou de poorten bij CBB op slot hebben gedaan en werkwillige ambtenaren hebben geïntimideerd en bedreigd.  Ondertussen is er al aangifte gedaan door een van de CBB-ambtenaren.  “Ik garandeer samen met directeur Mohamed Eskak en CBB-directeur Anastatia Pokie-Kanapé tezamen met haar ambtenaren, dat de dienstverlening van het CBB gegarandeerd is.”

De bewindsman verduidelijkt dat hij geen enkele moeite heeft met de vakbond. “Maar ik weet niet wie de voorzitter is, is het dhr. Grep of is het dhr. Hooghart? Als ze me hadden gevraagd om te mogen vergaderen tijdens diensttijd, dan had ik ze toestemming gegeven,” accentueert minister Somohardjo. Hij weet wat de noden en grieven zijn bij het personeel. “Ik ben elke week bij een andere Bureau voor Burgerzaken om samen met hun op de werkvloer te zijn – er is nog nooit een leiding zo dicht bij de ambtenaren geweest dan de huidige leiding van het ministerie. Ik ben er voor mijn ambtenaren en ik ga ervan uit dat zij er ook voor mij zijn.” De leiding van het ministerie, heeft volgens de bewindsman, het hart op de juiste plek, maar stipt verder aan dat een achterstand van 64 jaren binnen een dag is ingelopen.

Minister Somohardjo doet een dringend beroep op het CBB-personeel om zich niet af te laten leiden door een buitenstaander en de dienstverlening te blijven geven aan de samenleving.