De Boodschap
Volksgezondheid

Presentatie en overhandiging rapport NCD en MH Investment case in Suriname

Op vrijdag 8 juli 2022 heeft de hybride lancering plaatsgevonden van het rapport van de Investment case ter preventie en bestrijding van Niet-Overdraagbare Aandoeningen (NCD’s) en mentale stoornissen in Suriname.

De Pan American Health Organization (PAHO/WHO) in samenwerking met de United Nations Development Programme (UNDP) (United Nations InteragencyTask Force forNCDs) en de RTI International zijn in 2020 gestart met een ‘NCD and Mental Health investment case’ in Suriname om een evaluatie te maken van de kosten die gepaard gaan met het opschalen van preventie en controle interventies voor de NCDs en mentale gezondheid. Tevens te evalueren welke kosten ermee gepaard gaan indien de interventies niet worden opgeschaald. Het geeft eveneens een schatting van de gezondheid en economische voordelen van de investeringen in NCDs en mentale gezondheid. Door middel van coördinatie van het Ministerie van Volksgezondheid hebben een nationaal en internationaal team gewerkt aan de investment case en diverse actoren hebben hun input gegeven.

De resultaten van de investment case wezen uit dat de belangrijkste gezondheid categorieën jaarlijks 2.6 biljoen aan economische en sociale verliezen veroorzaken. Door de interventies te implementeren die worden voorgesteld in het rapport van de investment case kunnen er in de komende 15 jaar in Suriname meer dan 3500 levens gered worden en kan er SRD 2.0 biljoen aan sociale en economische winst optreden. De investment case kan gebruikt worden om gedetailleerde budgetten en plannen te ontwikkelen en prioriteiten te stellen om middelen toe te kunnen wijzen. Om het NCD en geestelijke gezondheidszorg probleem aan te pakken is er een multisectorale aanpak vereist, vandaar dat het Ministerie van Volksgezondheid gezamenlijk met belangrijke actoren zal werken hieraan.