De Boodschap
Kabinet van de President

President installeert werkgroep re-integratie dak- en thuislozen

In het kader van een uit te voeren programma met het oog op de re-integratie van dak- en thuislozen heeft president Chandrikapersad Santokhi een werkgroep geïnstalleerd. De installatie heeft plaatsgevonden op 22 februari 2023 op het Kabinet van de President.

Voorzitter Ricardo Bhola benadrukt dat het de bedoeling is om de doelgroep een helpende hand te reiken. Hij geeft aan dat de personen gedurende het programma ondergebracht zullen worden op een plek waar zij zich op hun gemak voelen. “We kunnen de mensen niet op straat blijven houden. We moeten onze binnenstad ook ordenen. Daarbij moeten wij niet alleen meenemen het herstel van huizen en straten maar ook de mensen die noodgedwongen op straat zijn beland.”

De voorzitter geeft aan dat de cliënten in het begin heel erg onzeker waren over het wel of niet slagen van het programma. “Wij zijn sedert 1 oktober bezig de mensen onder te brengen op het terrein van het Regionaal Ziekenhuis Wanica.” De groep is daar opgevangen door een deskundig team. Gedurende de periode van tijdelijke opvang zal een programma bestaande uit: begeleiding, ontspanning, geestelijke vorming, scholing en basic life skills, afgewerkt worden. Het programma heeft als doel de cliënten klaar te stomen voor het re-integreren in de maatschappij. Voorzitter Bhola merkt op dat het programma op maat gesneden is voor de doelgroep. “Wij zijn nu een paar maanden verder met de eerste groep en de mensen zijn zodanig geresocialiseerd dat zij ergens kunnen werken. Hierdoor kunnen zij zelfstandig verdienen en in hun eigen behoefte voorzien. Zij zullen blijvend gemonitord worden om terugval tot een minimum te beperken.” Indien nodig zal er een beroep gedaan worden op het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) voor specialistische begeleiding.