De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi bezoekt locatie plantenkassen project Nickerie

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 28 januari 2023 een veldbezoek gebracht aan een locatie in Nieuw Nickerie waar er een aanvang gemaakt zal worden met een kassenteelt project. “Dit project is in het kader van een groter project, waarbij er 10 van zulke kasten zullen worden opgezet in Nieuw Nickerie in dit jaar,” zegt minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De kassen zullen een oppervlakte hebben van 8 meter bij 45. President Santokhi zegt dat kassenteelt een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de agrarische sector. Suriname moet haar productie opvoeren. Binnen Caricom verband hebben regeringsleiders zich ook gecommitteerd aan meer lokale productie om zodoende de uitgave aan importen in 2025 met 25 % te verminderen. “Suriname is voor zijn eigen voedselbehoefte voor tweederde deel afhankelijk van voedselimporten met een waarde van USD 200 miljoen per jaar. Dit terwijl Suriname van oudsher een agrarisch land is,” aldus de president.

Het staatshoofd zegt dat met zulke projecten die als oogmerk hebben het opvoeren van de lokale productie, de import drastisch verminderd kan worden. “Met dat geld dat vrijkomt kunnen wij investeren in andere ontwikkelingsprojecten.” Hij zegt verder dat er recentelijk gesprekken zijn gevoerd met experts in Nederland en India om Suriname te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van kassenteelt. Vanuit het ministerie van LVV worden voorzieningen getroffen om de boeren te faciliteren. “Productie in kassen, betekent hogere opbrengsten per vierkante meter”.