De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi bij kranslegging China: “Het zet je aan het denken.”

President Chandrikapersad Santokhi heeft, als onderdeel van het programma gedurende het staatsbezoek aan de Volks Republiek China, op 12 april 2024 op het Tiananmenplein in het centrum van de Chinese hoofdstad Beijing, een krans gelegd ter ere van de Volkshelden.

Het monument werd opgericht als nationale ereplaats voor de martelaren van de revolutionaire strijd in de negentiende en twintigste eeuw in China. Het obeliskmonument werd gebouwd in overeenstemming met een resolutie die tijdens de eerste zitting van de Chinese Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk, aangenomen werd op 30 november 1949.

“Het herdenken en in herinnering houden van je nationale helden en heldinnen is een eerbetoon aan degenen die de ultieme prijs hebben betaald voor vrijheid en rechtvaardigheid. Wij hebben ook onze helden en heldinnen uit de geschiedenis rondom het slavernijverleden en de contractarbeid in Suriname. Van meer recente datum zijn de donkere dagen van 1982 waarbij vijftien moedige en oprechte Surinamers zijn doodgeschoten omdat zij democratie, rechtstaat en vrijheid eisten. En tot op heden hebben die donkere dagen maatschappelijke en financieel-economische consequenties voor het land. Het zet je aan het denken over de waarde van vrijheid, recht en gerechtigheid”, aldus President Chandrikapersad Santokhi na de kranslegging.

De voltallige Surinaamse delegatie en vertegenwoordigers van de Chinese regering woonden de korte en plechtige ceremonie bij.