De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: ‘Criminaliteitsbestrijding zal gestructureerder geschieden’

President Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 29 september 2023 de jaarrede uitgesproken in De Nationale Assemblee (DNA). In deze Buitengewone Openbare Vergadering heeft het staatshoofd aangekondigd dat de criminaliteitsbestrijding gestructureerder zal geschieden. “Alle gewapende machten zullen gecoördineerd ingezet worden”. 

Het staatshoofd zegt dat de incidenten op 17 februari eerder dit jaar benadrukt hebben dat veiligheid van essentieel belang is voor de samenleving. Hij wees daarbij op de cruciale rol van het ministerie van Defensie en het Nationaal Leger bij het herstel van orde, rust en veiligheid. De president onderstreept de onwankelbare toewijding van het leger aan het beschermen van Suriname en haar kernwaarden.

President Santokhi: “Er is nauw samengewerkt tussen het leger, de politie en andere veiligheidsdiensten en deze samenwerking zal verder versterkt worden”. Het leger zal de zichtbaarheid vergroten door middel van diverse operaties in het binnenland, met als doel de ontmoediging van illegaliteit en criminaliteit. Ook zal het leger een ondersteunende rol vervullen voor kwetsbare groepen in het binnenland. De president deelde mee dat in 2024 de Granmati operaties zullen plaatsvinden in het kader van de civiele militaire relaties van het leger. Deze operaties hebben als doel medische hulp, renovaties en cruciale informatie te brengen naar kwetsbare groepen in de samenleving.

Het ministerie van Defensie zal de intensieve samenwerking met bevriende naties voortzetten om niet alleen de veiligheid van Suriname, maar ook die van de gehele regio te garanderen. De president maakte tevens bekend dat de tweede National Risk Assessment (NRA) voor Suriname uitgevoerd zal worden door expertise uit het buitenland. Suriname bevindt zich tot en met februari 2024 in de ‘één jaar observatieperiode’ van de Financial Action Task Force (FATF). De coördinatie van de uitvoering van de benodigde maatregelen ligt in handen van de Anti Money Laundering Steering Council, onder leiding van de president. Het staatshoofd sloot af met de verzekering dat de regering alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat Suriname niet in enige vorm van risico terechtkomt.