De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi decoreert bijkans 150 bloeddonoren

President Chandrikapersad Santokhi heeft 148 bloeddonoren gedecoreerd voor het feit dat zij door hun vrijwillige bijdrage vele levens redden. De ceremonie vond plaats op dinsdag 20 december 2022 op het presidentieel paleis. Het staatshoofd toonde zich ingenomen met de inzet van de bloeddonoren en bedankte hen voor deze nobele daad. Personen die 60 tot zelfs 100 keer hun kostbaar bloed hebben gegeven, kregen een medaille in ontvangst. Het gaat om 50 vrouwen en 98 mannen die zijn benoemd, in een der klassen van, de Ere-orde van de Gele Ster, respectievelijk tot Ridder-; Officier-; of Commandeur; in de Ere-orde van de Gele Ster. 

President Santokhi gaf tijdens zijn toespraak aan dat degenen die bloed afstaan het levensbelang van een ander erkennen, zich solidair daarachter scharen en de rol van hulpverlener invullen, met het geven van hun kostbaar bloed. “Het geven van bloed is een daad van solidariteit, menslievendheid en edelmoedigheid,” stelt het staatshoofd. Hij benadrukte dat veel mensen niet of nauwelijks beseffen hoeveel levens, alleen al door het doneren van bloed, worden gered. Volgens hem draagt het proces van bloed geven en ontvangen bij aan de natie versterking.

De regeringsleider bedankte de Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis (SRK), die Suriname sinds 1940 – dus reeds 82 jaar – inhoud en richting geeft, door deze nobele daad. President Santokhi riep de stichting op door te gaan met het goede werk en anderen aan te moedigen zich in te zetten voor de verdere opbouw van ons land. “U levert als stichting een onschatbare bijdrage in het redden en behouden van mensenlevens. Ons land Suriname, is een van de weinige landen in de regio, waar onbetaald vrijwillig bloed wordt afgestaan, aan de bloedbank. Dat is zeer te waarderen van onze landgenoten en mag als voorbeeld dienen voor andere naties”, merkte de president op.

Het staatshoofd benadrukte verder dat de roep naar vrijwilligers blijft aanhouden. Hij gaf aan dat niet alleen bloeddonoren nodig zijn, maar ook om personen die zich wensen in te zetten voor het werk van de stichting. President Santokhi riep de samenleving, in het bijzonder de jongeren, op om zich aan te melden bij de bloedbank en ook hun deel te leveren in het proces van medemenselijkheid. “Velen van u, zijn al decennialang redders in nood, vrijwillig, belangeloos maar vooral liefdevol, jegens uw medemens. Voor u geldt het gezegde; Een goede daad is goud waard”, aldus het staatshoofd.