De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Het huis van de democratie is geattaqueerd geworden, maar de democratie functioneert”

President Chandrikapersad Santokhi is voor de aanvang van de begrotingsbehandeling in het hoogste college van Staat ingegaan op de recente uit de hand gelopen protestdemonstratie. De regeringsleider heeft op maandag 20 februari 2023 in ‘s lands vergaderzaal aangegeven dat de rechtstaat Suriname nog functioneert. “Alle instituten van de rechtstaat functioneren. Het huis van de democratie is geattaqueerd geworden, maar de democratie functioneert”, aldus het staatshoofd.

De regeringsleider heeft opgemerkt dat er geen vergunning was aangevraagd voor de protestdemonstratie van 17 februari. “Ondanks dat er geen aanvraag was heeft het Korps Politie Suriname na afstemming met de regering, indachtig de democratische beleving in Suriname overleg gepleegd met de organisatoren.” President Santokhi zegt dat het overleg geruime tijd voordat de activiteit werd uitgevoerd was gepleegd. Volgens het staatshoofd was het doel van dit overleg om de coördinatoren de ruimte te bieden om op een vreedzame wijze uiting te geven aan hun gevoelens van onvrede. “Wij beseffen dat de samenleving het moeilijk heeft en dat de samenleving de kans en ruimte moet krijgen om hun gevoelens kenbaar te maken.” Hij accentueert dat dit altijd moet gebeuren binnen de spelregels van wet en recht.

“Nadat de manifestatie aanvankelijk vreedzaam verliep kreeg deze op een bepaald moment een grimmig karakter”, stelt president Santokhi in De Nationale Assemblee. Hij geeft aan dat er op meer dan 19 locaties ernstige strafbare feiten gepleegd zijn. Deze variëren van vernielingen tot berovingen. “Surinamers zijn slachtoffer geworden van fysiek geweld.” De eerste onderzoekingen wijzen al aan dat er in georganiseerd verband is gehandeld. “De mensen zijn aangestuurd. Ik geloof best dat er een groepje daar aanwezig was die echt hun gevoelens en emoties wilden uiten, maar van een grote groep kan ik dat niet zeggen”, verduidelijkt het staatshoofd aan het parlement.

De regeringsleider geeft aan dat het erop lijkt dat de rust enigszins is teruggekeerd. “De regering is overgegaan tot normalisatie. Echter met dien verstande dat de veiligheidsdiensten voor langere tijd in de hoogste staat van paraatheid zullen blijven. Door de regering wordt de crisis serieus aangepakt”, onderstreept het staatshoofd. De president heeft aangegeven dat de calamiteiten die op vrijdag 17 februari jongstleden zijn begonnen van zeer ernstige aard zijn. “Indien door de regering geen buitengewone maatregelen waren getroffen, dan zouden wij nu nog verder van huis zijn.”