De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi informeert parlement inzake bevindingen CFATF

Suriname heeft bij de 55ste plenaire meeting van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) een tijdsperiode meegekregen om alle maatregelen in place te hebben, die nodig zijn voor het tegengaan van money laundering en terrorismefinanciering. President Chandrikapersad Santokhi heeft De Nationale Assemblee (DNA) op donderdag 15 december 2022 hierover ingelicht. Het staatshoofd zegt dat er collectieve inspanning en nationale eenheid nodig is om deze maatregelen in de komende 16 maanden geïmplementeerd te krijgen.

Tijdens de plenaire meeting die op 27 november tot en met 1 december op de Kaaimaneilanden plaatsvond, is het Mutual Evaluation Rapport (MER) besproken en goedgekeurd. Echter was er ten aanzien van terrorismefinanciering nog enige onduidelijkheid. Besloten werd het land op basis van de bevindingen in het rapport te plaatsen in de Enhanced Follow-Up Procedure van de Financial Action Task Force – International Cooperation Review Group (FATF-ICRG). Onder toezicht van dit orgaan dient Suriname haar wetgeving te versterken, zodat voldaan kan worden aan de universele standaarden.

President Santokhi uit zich ingenomen dat Suriname in de grey- noch blacklisting is terechtgekomen. Hij is zich ervan bewust dat er nog zwaarder gewerkt zal worden om niet in de gevarenzone terecht te komen. De regering zal een steering team, waaronder een cluster van ministers instellen om deze zware taak op zich te nemen. Dit team zal de komende week bij elkaar komen om zich over alle aanbevelingen te buigen en nagaan welke zaken spoedig geïmplementeerd kunnen worden.

Het staatshoofd spreekt van een strakke monitoring welke in de komende periode zal geschieden om zaken in place te hebben. “We moeten het samendoen, de belangen zijn te zwaar en te hoog voor onze natie.” President Santokhi voegt eraan toe dat Suriname gerustgesteld mag zijn dat het niet in de gevarenzone is gebracht, maar het land zal wel de uitdaging aangaan dat het hieruit blijft. Dit vooral vanwege het feit dat de review niet meer onder toezicht van de CFATF plaatsvindt, maar door de wereld overkoepelende organisatie FATF.