De Boodschap
Kabinet van de PresidentSociale Zaken & Volkshuisvesting

President Santokhi installeert Project Implementation Unit

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zaterdag 21 januari 2023 de Project Implementation Unit (PIU) geïnstalleerd. De PIU zal belast worden met het uitvoeren van het Social Beneficiary Program (SBP) dat is ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Het SBP-systeem is bedoeld voor de mensen die reeds een uitkering of ondersteuning genieten van het SoZaVo en overige kwetsbare groepen die wel kwalificeren, maar nog niet geregistreerd staan bij het ministerie. De bedoeling is om in de maand januari nog van start te gaan met het gefaseerd uitvoeren van het sociaal programma. Voor de uitvoering hiervan zal er gebruik worden gemaakt van het MoniKarta systeem van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).

Vanuit het ministerie van SoZaVo is er reeds een sociaal vangnet bestaande uit vier (4) uitkeringen. Het gaat in deze om de Algemene Oudedagsvoorziening, Algemene Kinderbijslag, Financiële bijstand mensen met een beperking en Financiële bijstand zwakke huishoudens. Deze uitbetalingen blijven gecontinueerd. De regering heeft besloten een koopkrachtversterking te geven aan de kwetsbare huishoudens middels de uitvoering van het sociaal programma waarvoor SRD 1.2 miljard is uitgetrokken. Het is zaak om additionele voorzieningen te treffen in verband met de inflatie en de op handen zijnde afbouw van subsidies. Via het programma zullen zeven goederen en diensten worden gesubsidieerd, te weten: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.