De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi installeert taskforce houtsector

“Aan de ene kant moeten we ons bos beschermen en behouden voor het garanderen van onze carbon negatieve status. Dit omdat we daaraan moeten gaan verdienen. Aan de andere kant hebben we de houtproductie en bewerking die gestimuleerd moeten worden ter verhoging van de inkomsten”, zegt president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd heeft op 6 september 2022 een presidentiële taskforce ingesteld voor het formulieren van beleid en adviezen. Dit met het oog op ordening van de houtsector en het optimaal benutten van mogelijkheden die de sector biedt.

De commissie zal zich onder andere buigen over het gedeeltelijk of zelfs volledig stopzetten van de export van rondhout. De werkgroep is samengesteld om binnen drie maanden beleid te ontwikkelen voor de sector. Het bos behouden is voor de regering van cruciaal belang daar zij carbon credits wil genereren om hiermee te verdienen. Het vernieuwde beleid is bedoeld voor een duurzaam bosbeheer en het tegengaan van illegale houtkap.

De president ziet met de stopzetting van de export van rondhout meer een stimulans voor meer lokale productie, werkgelegenheid en inkomstenverhoging voor ondernemers. De taskforce wordt voorgezeten door Pretab Bissumbhar en zal de regering moeten voorzien van adviezen omtrent uitgifte of verlenging van concessies.