De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi installeert technische commissie voor wijziging kiesregeling

Met het oog op de goedkeuring van een gewijzigde kiesregeling heeft president Chandrikapersad Santokhi een technische commissie geïnstalleerd, die zal werken aan het samenstellen van een ontwerpwet. De installatie van deze commissie heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023, op het Kabinet van de President. De opdracht van het staatshoofd is dat de commissie uiterlijk binnen twee maanden de conceptwet af moet hebben. “De bedoeling is dat we binnen de regering dit zo snel als mogelijk gaan bespreken om het wetsontwerp spoedig te sturen naar De Nationale Assemblee voor behandeling.”

“De regering wenst dat de nieuwe wet met betrekking tot de wijziging van het kiesstelsel voor eind van dit jaar goedgekeurd zal moeten zijn”, zegt president Santokhi. Hij heeft ongeveer een week terug het finaal rapport dat is uitgebracht door de Presidentiële Studiegroep Aanpassing Kiesstelsel in ontvangst genomen. Ten overstaan van de media en aanwezigen heeft de president de toezegging gedaan om al het mogelijke in het werk te stellen, zodat de nieuwe wet in 2023 goedgekeurd kan worden. Dit zodat de Algemene-, Vrije- en Geheime Verkiezingen van 2025 niet in gedrang komen.

De technische commissie zal op basis van wat is voorgedragen door de studiegroep aanpassing kiesstelsel werken aan een conceptwet. De commissie wordt voorgezeten door de directeur van het kabinet, Mr. Adjay Moensie, en bestaat uit ruim 10 leden en adviseurs uit verschillende disciplines.