De Boodschap
Binnenlandse Zaken

President Santokhi installeert werkgroep e-Gov

Overheidsinformatie en -diensten zullen binnenkort met een druk op de knop toegankelijk zijn voor de burgers via e-Government. President Chandrikapersad Santokhi heeft op donderdag 15 juli 2021 de presidentiële werkgroep e-Gov in de vergaderzaal van het kabinet geïnstalleerd. De werkgroep bestaande uit 13 leden, voornamelijk deskundigen uit de ICT-sector, krijgt als belangrijkste taak mee om de overheidsinformatie en -diensten te digitaliseren.

De president zei dat er een dringende behoefte is aan e-Gov en ICT binnen de overheid. De overheidsdiensten en -informatie moeten gedigitaliseerd ter beschikking zijn van de burgers en het bedrijfsleven. Mensen hoeven dan niet meer in lange rijen te gaan staan voor een uittreksel, ID-kaart of rijbewijs. Met een druk op de knop moeten de diensten beschikbaar zijn voor de samenleving. De werkgroep is geïnstalleerd om verandering hierin te brengen en te zorgen voor gemak bij de burgers.

Wereldwijd wordt er door overheden gebruikgemaakt van nieuwe digitaliseringssystemen. Het bedrijfsleven draagt een steentje bij om zaken van de overheid te digitaliseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen een rijbewijs of identiteitsbewijs digitaal kunnen aanvragen via een telefoon of tablet. De voorzitter van de e-Gov-werkgroep Paul Mehilal zegt dat in Suriname de overheid en de ministeries nog geholpen moeten worden met het opzetten van ICT-infrastructuur en voorzien moet worden van de nodige hardware. Intussen is er een inventarisatie gemaakt hoe Suriname ervoor staat qua automatisering. Mehilal is van mening dat de zaken die nodig zijn om voor bijvoorbeeld veiligheid van databestanden te zorgen en cybercrime tegen te gaan, op het allerhoogste niveau geïmplementeerd moeten worden.

Met de invoering van e-Gov sluit Suriname zich aan op de rest van de wereld voor wat betreft digitalisering. “Maak je borst nat, we gaan Suriname helpen om de burgers en het bedrijfsleven digitaal te laten profiteren van alle zaken die de overheid biedt. Dat betekent dat daar waarvoor je nu in een rij zou moeten staan, je straks digitaal van e-gov mag verwachten”, benadrukte Mehilal. De bevolkingsadministratie bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) wordt door de werkgroep allereerst aangepakt. Daar komt er een nieuw volksadministratiesysteem en aan de hand daarvan zal de overheid geholpen worden aan nieuwe datasystemen.