De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi installeert werkgroep Kinderombudsinstituut

President Chandrikapersad Santokhi heeft een werkgroep geïnstalleerd die zich zal buigen over de randvoorwaarden en implementatie van het Kinderombudsinstituut Suriname (KOS). Dit vond plaats op 14 januari 2022 op het Kabinet van de President. De werkgroep wordt onder andere belast met het finaliseren van wetgeving en andere documentatie rakende kind- en jeugdzorg.

Het KOS is ingesteld om de rechten van de kinderen te waarborgen, voornamelijk conform het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), en de nationale wetgeving. Volgens artikel 4 van het kinderrechtenverdrag dient er een instelling te komen die kinderrechten moet waarborgen. Suriname heeft het kinderrechten verdrag op 26 januari 1990 getekend, en op 1 maart 1993 geratificeerd. “Kinderen hebben allemaal dezelfde rechten, en het is geweldig dat er eindelijk een instituut wordt opgezet speciaal voor kinderrechten”, stelt Malinie Kaersenhout initiatiefnemer tevens voorzitter van de KOS.

Malinie Kaersenhout voorzitter KOS

De werkgroep bestaat uit leden afkomstig van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en een aantal afgevaardigden van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Onderwijs Wetenschap en Cultuur en Justitie en Politie. De groep is begonnen met een conceptwet met betrekking tot het fungeren van KOS, daarnaast ligt het in de planning om een conferentie te houden met stakeholders die zich bezig houden met kinderen. De werkgroep is voor 5 maanden geïnstalleerd met de bedoeling binnen deze tijd de randvoorwaarden in kaart te brengen conform de presidentiele resolutie.