De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi ontvangt bond BVH

President Chandrikapersad Santokhi heeft een ontmoeting gehad met de Bond van Veiligheidsagenten voor Hoogwaardigheidsbekleders (BVH). De bond wenste in conclaaf te treden met de president over de werkafspraken rakende het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Dit vond plaats op 24 februari 2022 op het Kabinet van de President.

Bij de ontmoeting waren onder andere aanwezig BVH-voorzitter Erwin Morgenstond, DNV-directeur Shivanand Ramlall en Adjaykoemar Moensi, directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President. Directeur Moensi was door de president aangewezen om de onderhandelingen op te starten. Het concept handvest van het DNV werd bij deze gelegenheid overhandigd aan het staatshoofd. Dit document bevat de bevoegdheden en gedragingen van functionarissen binnen de organisatie. Voorzitter Morgenstond gaf aan dat het veel werk heeft gekost om het concept handvest op te stellen en dat er zeker correcties zullen komen.

President Santokhi meent dat de controle-, opsporings- en veiligheidsdiensten moeten worden geprofessionaliseerd en geherstructureerd. “Daar zijn wij reeds mee begonnen”, voegde hij eraan toe. De regeringsleider stond ook stil bij het trainen en uitbreiden van het personeel alsook het opzetten van een presidentiële garde.