De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi opent 13e congres duurzame landbouwontwikkeling

Op uitnodiging van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) heeft president Chandrikapersad Santokhi het 13e congres over duurzame landbouwontwikkeling geopend. De stichting speelt al jaren een voortrekkersrol in de discussie om klimaatverandering te combineren met de noodzaak voor duurzame landbouw. Het congres werd geopend op 20 oktober 2022 in de Royal Ballroom van hotel Torarica.

Klimaatverandering en landbouw zijn volgens president Santokhi onderwerpen die vallen onder prioriteitsgebieden van de regering. “Het is allemaal nodig omdat Suriname net als de rest van de wereld te maken heeft met de effecten van klimaatsverandering. Het land kan op agrarisch gebied een belangrijke rol gaan spelen in de voedselvoorziening in het Caribisch gebied”, aldus het staatshoofd.

Het staatshoofd toonde zijn erkentelijkheid aan voorzitter Rob Baan van de Stichting. De voorzitter heeft bijgedragen dat Suriname met een moderne kas twee prijzen in de wacht heeft gesleept op de Floriade in Almere. Op dit evenement heeft Suriname de 2e plaats behaald voor het unieke concept; Suriname de Greenest Place since ever en de 1e plaats voor Cultural Award.

Stichting d’Ons die zich samen met partners, sponsororen en vrijwilligers inzet voor de duurzame landbouwontwikkeling in Suriname, wordt al 13 jaar ondersteund door de Surinaamse en Nederlandse regering. Samen met AERES Hogeschool en de provincie Flevoland heeft de stichting gezorgd dat een studiebeurs geboden kon worden aan de Surinaamse student Pritvhi Thakoer. Verder zijn er plannen om naast het bieden van beurzen de Surinaamse boeren verder op weg te helpen met de innovatie en de professionalisering van hun bedrijven.