De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: ‘Overgenomen schuld verlaagd tot 3,1 miljard’  

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 29 september 2023 in een Buitengewone Openbare Vergadering van het parlement aangegeven dat na 3 jaren regering Santokhi-Brunswijk de overgenomen nationale schuld verlaagd is van bijkans 4 miljard USD naar 3.1 miljard USD. In zijn vierde jaarrede gaf het staatshoofd aan dat de herschikking van de nationale en internationale schuld in 2023 voortgezet is. Dit heeft geresulteerd in een in-principe overeenkomst, met de commerciële crediteuren alsook het herstructureren van de schuld met India. De schuld onderhandelingen met China zijn thans in een vergevorderd stadium. Deze week is een delegatie van de Volksrepubliek China in Suriname om de onderhandelingen voort te zetten. 

De schuldherschikkingsovereenkomsten geven volgens de president in de eerste plaats vertrouwen in de financiële wereld en bij de internationale financiële instellingen. Ten tweede, betekent een succesvolle herschikking van de schulden ook dat de druk op de nationale begroting minder wordt. Hierdoor ontstaat er fiscale ruimte om andere aspecten van het economisch hervormingsprogramma te realiseren. Daarnaast heeft een succesvolle herschikking ook positieve effecten op de monetaire parameters, waaronder de druk op onze monetaire reserve en daarmee ook verband houdend de wisselkoers.

President Santokhi geeft verder aan dat de effecten van succesvolle herschikkingen op de internationale financiële markt ook belangrijk zijn. Onze kredietwaardigheid verbetert en rentepercentages voor leningen worden lager. Laten we niet vergeten, dat indien wij geen schulden kunnen aflossen, die in de 100 miljoen plus USD per jaar lopen. Hij stelt dat indien Suriname geen succesvolle herschikking had, de crediteuren hun geld zouden kunnen opeisen, en mogelijk naar de rechter stappen om de betaling af te dwingen. “Bij zo’n situatie zijn de effecten op onze nationale economie en het bestaan van de Surinaamse burger niet te overzien”, aldus de president.