De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Regering heeft continuïteit gegarandeerd voor goudwinningsoperaties Rosebel”

President Chandrikapersad Santokhi is in De Nationale Assemblee ingegaan op de overname van 95 procent van de aandelen van Rosebel Goldmines (RGM) door Zijin Mining Group Co., Ltd. (Zijin Mining). Het standpunt van de regering is dat het Surinaamse belang te allen tijde beschermd blijft. RGM levert een significante bijdrage aan de staatskas en heeft een enorme spin-off. Het staatshoofd heeft op donderdag 29 december 2022 in het parlement opgemerkt dat volgens de Delfstoffenovereenkomst van 1994 Suriname na de formele in kennis stelling 60 dagen de tijd heeft om een besluit te nemen.

Voor het te nemen besluit heeft de regering een cluster van ministers samen met Staatsolie belast met het traject. De cluster heeft zich vervolgens laten adviseren vanuit drie verschillende aspecten. “Als eerste werd een technische commissie geïnstalleerd bestaande uit vertegenwoordigers van relevante ministeries en instituten met als taakstelling een technisch advies over aandelenoverdracht te geven,” aldus het staatshoofd. De president geeft verdere aan dat het juridisch bureau Naarendorp Advocaten werd ingehuurd met als opdracht een juridisch advies te geven over de aandelenoverdracht. Ten derde werd via Staatsolie, RPM Global ingehuurd om een zorgvuldigheidsonderzoek uit te voeren op Zijing Mining als potentiële koper.

Het staatshoofd heeft benadrukt dat met de beslissing van de regering de continuïteit van de goudwinningsoperaties van Rosebel gegarandeerd is. In het traject zijn er veldbezoeken gebracht aan mijnen van Zijing Mining in Servië, Colombia en Guyana. “We vonden het nodig om on ground met de lokale autoriteiten en gemeenschappen, werknemers en overheidsactoren te praten over hun samenwerking en ervaring met Zijing,” gaf de president te kennen.

In de regeringsvergadering van 28 december 2022 is het besluit genomen dat de verkoop en overdracht van de aandelen van IAMGOLD in Rosebel Gold Mines NV aan Zijin Mining, zoals vastgelegd in de koopovereenkomst, wordt goedgekeurd. Dit heeft de president in het parlement bekendgemaakt. Hij heeft echter verduidelijkt dat er condities verbonden zijn aan de goedkeuring. “Alle openstaande issues van Staatsolie en RGM moeten naar tevredenheid worden afgehandeld voor het finaliseren van de voorgestelde transactie in het eerste kwartaal van 2023,” aldus president Santokhi.

Het staatshoofd heeft onderstreept dat de Chinese mijnbouwgigant binnen 6 tot 12 maanden na het finaliseren van de voorgestelde transactie, een bijgewerkt oftewel geoptimaliseerd Life of Mine-plan van RGM voor Staatsolie en de Republiek Suriname zal presenteren. “De multinational moet bereid zijn om zo spoedig mogelijk na het finaliseren van de voorgestelde transactie besprekingen met Suriname te starten ten aanzien van aansprakelijkheid en een financiële zekerheid voor het herstel van het milieu.”