De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Regering zal beleid tot herstel van economie voortzetten”

“De regering zal het beleid tot herstel van de economie naar een beter Suriname voortzetten. Echter rekening houdend met wat voor impact het heeft op de samenleving,” aldus president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn toespraak op donderdag 29 december in het parlement. Het staatshoofd heeft in De Nationale Assemblee aangeven dat de regering moet inkomen om de pijn van het volk te verzachten.

Het staatshoofd heeft onder woorden gebracht dat de regering verder gaat met politieke continuïteit, stabiliteit garanderen en leefbaarheid verbeteren . “Wij gaan verder met de financieel-economische hervorming. Dit betekent niet dat de reguliere taken van de verschillende ministeries niet uitgevoerd zullen worden. Bij de beoordeling van bestedingen in termen van tijd en geld zal eerst prioriteit worden gegeven aan de effecten van deze bestedingen op het behalen van de gestelde doelen”, aldus de regeringsleider.

De president heeft opgemerkt dat het beleid een zal zijn van passen en meten, zodat beoogde effecten gehaald kunnen worden. “De tijd is niet aan onze zijde, alsook de beschikbare uitvoeringscapaciteit.” Het staatshoofd heeft stilgestaan bij het belang van communicatie met de gemeenschap en de stakeholders. Volgens hem zal ook regulier overleg met betrokken op alle niveaus van cruciaal belang zijn om de diverse doelen te halen.