De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi roemt partnerschap met PAHO/WHO

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie (PAHO/WHO) vormen volgens president Chandrikapersad Santokhi een cruciale partner voor Suriname in de inspanningen van het land om zijn gezondheidszorg te verbeteren. Het staatshoofd roemde op vrijdag 14 april de ondersteuning van de twee organisaties aan de gezondheidszorg in Suriname. Dit deed hij bij de “Health for All Fair”, die het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de PAHO-country office heeft georganiseerd, dit in verband met de Wereldgezondheidsdag en de viering van het 75-jarig bestaan van de WHO.

Op het terrein van de International Mall Suriname aan de Ringweg merkte het staatshoofd op dat de WHO zich in de afgelopen 75 jaar onvermoeibaar heeft ingezet om gezondheid in Suriname te bevorderen. Namens de regering en de Surinaamse samenleving sprak hij zijn dank uit voor de langdurige ondersteuning door de PAHO/WHO. President Santokhi gaf aan eerder op de dag het nationaal veiligheidsplan te hebben ontvangen. Twee van de zes prioriteitsgebieden in dit document zijn veiligheid en gezondheid. Daarnaast is veiligheid als een publieke gezondheidsissue het thema van de regionale bijeenkomst van staatshoofden, die maandag van start gaat. President Santokhi bracht veiligheid dan ook in relatie met gezondheidszorg en benadrukte ook het belang van mentale zorg.

Het staatshoofd zegt dat inventarisatie van de gezondheidszorg in Suriname noodzakelijk is. Het land moet terug naar de basisgezondheidszorg, aangezien de tweedelijnszorg veel kost. Om de kosten omlaag te krijgen is preventie volgens volksgezondheidminister Amar Ramadhin de belangrijkste tool die ingezet zal worden, ook om de zorg te verbeteren. Middels de “Health for All fair” tracht het ministerie van Volksgezondheid dan ook de bewustwording rond een gezonde leefstijl, maar ook de diverse dienstverlenende activiteiten van gezondheidsinstellingen in Suriname te promoten. De bewindsman benadrukt dat de regering zich inzet voor verbetering van de volksgezondheid. “Er zijn grote uitdagingen, die ook goed in beeld zijn gebracht”, aldus minister Ramadhin.

Bij deze gelegenheid waren ook volksgezondheiddirecteur Rakesh Gajadhar Sukul en PAHO/WHO-vertegenwoordiger Lilian Reneau-Vernon aanwezig. Reneu-Vernon zegt dat PAHO/WHO in hun streven naar verbetering ook het principe van “Leave no one behind” hanteren, en wel gezondheidszorg voor eenieder. De functionaris benadrukt dat het verhaal van PAHO/WHO niet kan bestaan zonder de samenleving. De “Health for All Fair” kende participatie van onder meer de Milieu Inspectie Suriname, Bloedbank/Surinaams Rode Kruis, de Stichting Double Positive, Regionale Gezondheidsdienst, EFS College COVAB, Suriname Eye Centre en de Stichting Jeugdtandverzorging. Het doel was zoveel als mogelijk informatie te verschaffen aan het publiek, maar ook diensten te verlenen.