De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi voert bilateraal overleg met Canada

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten van Amerika een bilateraal onderhoud gevoerd met de Canadese premier, Justin Trudeau. Het Surinaamse staatshoofd heeft op dinsdag 20 september 2022 tijdens een ontmoeting met zijn ambtgenoot verschillende vraagstukken aan de orde gesteld. Sinds het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Canada, hebben beide landen solide bilaterale betrekkingen. Ook de steun van Canada, in de raad van bestuur, van het IMF, wordt zeer gewaardeerd.

Er bestaan reeds relaties in de private sector met de Canadese investeringen in Suriname met name in de mijnbouwsector. President Santokhi heeft tijdens het onderhoud met premier Trudeau gevraagd om in Suriname te investeren vooral op het gebied van landbouw. Maar ook op verschillende gebieden, zoals de olie- en gassector en hernieuwbare energie, samenwerking op het gebied van duurzaam bosbeheer en houtverwerking, wetenschap, onderwijs en het delen van ervaringen op het gebied van inheemse vraagstukken.

Gezien de potentie van de jeugd, heeft Suriname 10 ha land geboden, voor jongeren van de Caricom-regio, om een innovatieve campus te bouwen, voor studenten. “In dit opzicht kijkt Suriname uit naar de uitbreiding van haar partnerschap met Canada op het gebied van onderwijs”, gaf het Surinaamse staatshoofd aan. Tijdens de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaf president Santokhi het belang van onderwijs aan, aangezien het de voorwaarde verschaft, om de intergenerationele cyclus van armoede te doorbreken. Er zal daarom volgens het staatshoofd geïnvesteerd moeten worden in het onderwijs.

Met betrekking tot de Caribische Gemeenschap (Caricom) is het partnerschap met Canada en de regelmatige ontmoetingen tussen de partners belangrijk.  “We moeten de voedselveiligheid garanderen, en Suriname kan dit garanderen, want we hebben het land. Maar we hebben de investering, de knowhow en de tools nodig”, benadrukte president Santokhi.  Suriname is op zoek naar het Canadese leiderschap om bij te dragen aan het vestigen van veiligheid en bescherming van Haïti, want dat betekent veiligheid en zekerheid voor onze regio. Om de verschillende naties op te bouwen is het van belang dat er samengewerkt wordt. Tijdens de bijeenkomst, worden er afspraken gemaakt over het bouwen aan een betere toekomst voor het Caraïbisch gebied.