De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi voert overleg met bestuur Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Dal

President Chandrikapersad Santokhi heeft een bilateraal gesprek gevoerd met het bestuur van Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Dal. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 13 januari 2023 in New Delhi. De president heeft aangegeven dat het belangrijk is om de Arya Samaj aanwezig te hebben in Suriname om de gemeenschap de dienen. “We doen het met de principes van Swami Dayananda. Ook voor de educatie, in haast elk district een school.”

De president heeft verder aangegeven dat hij er open voor staat dat de Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Dal komt naar Suriname voor een meeting. “Dit moet gepland worden. Wellicht samengaand met andere landen.” Tijdens het gesprek is ook de behoefte aan een stuk grond langs de rivier – om een Murti op te zetten – aan de orde gekomen. De president heeft hiervoor toestemming gegeven en het verzoek zal verder afgehandeld worden.

Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha is het centraal lichaam van Arya Samaj wereldwijd. Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha werd opgericht door Swami Shraddhanand Ji Maharaj voor een goed beheer van de Arya Samaj-organisatie over de gehele wereld. De algemene vergadering van Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha wordt gevormd door de afgevaardigden die zijn gestuurd door de 21 aangesloten Sabha’s. Het uitvoerend orgaan wordt gekozen door deze afgevaardigden in de driejaarlijkse algemene vergadering van het orgaan.

De Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Dal is zeer ingenomen met het werk dat hij president Santokhi tot nog toe heeft verricht en de aandacht die hij schenkt aan de Arya Samaj.