De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Voorwaardes halen om IMF-programma succesvol te continueren”

President Chandrikapersad Santokhi heeft in het parlement aangegeven dat het van cruciaal belang is dat de Belasting Toegevoegde Waarde per 1 januari 2023 in werking treedt. Het staatshoofd heeft ook aangegeven dat het important is om de aangepaste begroting voor het dienstjaar 2023 voor medio februari goedgekeurd te hebben. Dit zijn specifieke voorwaarden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om goedkeuring te kunnen krijgen en de samenwerking te continueren. De monetaire instelling en Suriname zijn aan het heronderhandelen. De Surinaamse regering heeft het hoogste leiding van IMF eerder dit jaar gevraagd om weer aan tafel te zitten.

Het staatshoofd heeft opgemerkt dat er geen ander optie is dan om met het IMF verder samen te werken. “Veel mensen hebben kritiek over de gang naar het IMF, maar komen ook niet met andere opties.” De regeringsleider heeft aangegeven dat niet eenieder het eens zal zijn met de inspanningen die worden gepleegd om de economie weer gezond te maken. “Binnen de democratie mag je kritiek leveren. We luisteren naar alle actoren. Ook naar de mensen die protesteren op het plein. Daarom heb ik in de jaarrede benadrukt dat het beleid omgebogen zal worden”, aldus het staatshoofd.

De president heeft onderstreept dat de regering van plan is om targets te halen. “Er is 2.5 maand nog om de doelen te halen en de regering is vast van plan de targets te halen. Alle afspraken zijn in een ‘window’ met targets en een tijdlijn. Binnen het programma kan niet een eigen weg worden opgegaan. Er is geen ruimte voor eigen normen en waarden worden.”

Om de Surinaamse economie weer op spoor te krijgen is er een Herstelplan en Meerjaren Ontwikkelingsplan goedgekeurd. Als onderdeel daarvan is Suriname in 2021 een herstelprogramma met het IMF aangegaan. Gezien de drastische veranderingen op de internationale markt heeft Suriname voor heronderhandelingen gevraagd bij het IMF. De wereldwijde ontwikkelingen hebben zware gevolgen voor de Surinaamse economie. Het IMF stemde in met de heronderhandelingen, waardoor Suriname aan de vooravond staat van een evaluatie door de internationale financiële instelling. Daaruit volgt een goedkeuring voor de volgende tranche.