De Boodschap
Kabinet van de PresidentLandbouw, Veeteelt & Visserij

President wil meer zekerheid bieden aan bermbeplanters in Nickerie

De bermbeplanters in Nickerie krijgen voor de komende tien jaren grond aangewezen waar zij hun landbouwactiviteiten kunnen uitvoeren. Zij hoeven dit niet meer te doen op bermen of langs de wegen. Deze mededeling kregen de boeren op zaterdag 5 augustus 2023 te horen van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien en president Chandrikapersad Santokhi tijdens een ontmoeting met deze groep op het terrein van het bedrijf Food Agriculture Industries (FAI). Dit bedrijf heeft haar terrein in Nickerie, groot 200 ha, beschikbaar gesteld ten behoeve van de boeren die groente en fruit verbouwen, maar nu alleen de bermen beplanten omdat zij geen eigen grond hebben.

Minister Sewdien zegt dat dit probleem nu uiteindelijk is opgelost voor de boeren. Er zijn volgens hem goede afspraken gemaakt met het bedrijf FAI. Het terrein welke beschikbaar is, lag al een tijdje braak. Zaterdag is er met een graafmachine gestart met het ophalen van lozingen en er zal verkaveld worden. De bewindsman geeft aan dat de komende dagen de schoonmaakwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd, alle lozingen worden opgehaald en wegen aangelegd om de landbouwkavels bereikbaar te maken voor de boeren. “Al die kavels krijgen een nummer, na nummering wordt er een loting gehouden”, gaf de bewindsman aan. Het gaat om een groep van ruim 120 boeren die geregistreerd staan. Deze mogen nadat de grond is aangewezen gelijk beginnen met hun activiteiten. “Ze krijgen hiermee een stukje zekerheid om verder te gaan met de productie van hun landbouwgewassen. De boeren krijgen de kavels voor 10 jaren om hun activiteiten te ontplooien”, zegt de minister.

President Santokhi pleitte in zijn toespraak voor meer zekerheid aan deze boeren.  “Zij die bewezen hebben in die tien jaar goed te kunnen investeren en goed te kunnen planten, geef hen direct 30 jaar verlenging, zodat ze meer zekerheid hebben. Als je geen zekerheid hebt, ga je niet investeren. En die zekerheid moeten we kunnen geven”, zo richtte het staatshoofd zich tot de minister van LVV en de directie van FAI. Tegen de aanwezige boeren zei de president dat de regering er alles aan doet om de productie in Suriname te verhogen. Hij riep hen allen op goed gebruik te maken van de fondsen die in het leven zijn geroepen om ondernemerschap te stimuleren en de productie te verhogen, waaronder het NOFA-fonds, dat voor tweede keer is opgetopt met SRD 100 miljoen. Verder zijn er het Productie Krediet Fonds (PKF) bij het ministerie van Financiën en Planning (ook opgetopt met SRD 100 miljoen) en het MKMO- fonds (met een optopping van USD 30 miljoen van de Wereldbank).

Recentelijk is ook het SURGE-project gelanceerd ter stimulering van de kleine- en middelgrote ondernemers via het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Daarnaast zijn er nog twee fondsen bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) waar de ondernemers terecht kunnen voor steun. “Met Nederland zijn we overeen gekomen dat er 5 miljoen euro gestort zal worden in het NOFA-fonds. Dus u ziet het, maak gebruik van al deze mogelijkheden”, riep het staatshoofd op. De regeringsleider heeft in zijn uitgebreide speech de boeren op tal van andere projecten en ontwikkelingen, waarmee de regering bezig is, gewezen.