De Boodschap
Kabinet van de President

Presidentiële commissie voor doelmatige besteding middelen kabinet

Toezien op de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende toewijzing, en besteding van middelen binnen het Kabinet van de President. Met het voorgaande in gedachten heeft president Chandrikapersad Santokhi op woensdag 22 februari de presidentiële commissie “Financieel Economisch Team” geïnstalleerd. De commissie kreeg bij haar installatie op het Kabinet van de President ook de opdracht mee adviezen te geven over de risico’s, die samenhangen met de uitvoering van begrotingen binnen het Kabinet.

Commissievoorzitter Anandkoemar Ramharakh legt uit dat er niet te veel middelen mogen worden uitgegeven voor bepaalde projecten, hetgeen onderdeel is van het bezuinigingsbeleid van het kabinet. “We zullen in het kabinet zoveel mogelijk proberen te bezuinigen”, aldus Ramkarakh. Hij verduidelijkt de doelstellingen als volgt: het bewerkstelligen van de optimale toewijzing van middelen over afzonderlijke activiteiten en/of diensten en rechtmatig zorgdragen voor een ordelijk financieel beheer. Vanuit het oogpunt van doeltreffend bevorderen moeten de doelstellingen worden bereikt door de inzet van de juiste middelen.

Volgens de commissievoorzitter heeft het team een adviserende en controlerende rol. President Santokhi noemde de installatie een belangrijk moment. Volgens het staatshoofd is er een team samengesteld, bestaande uit leden met verschillende disciplines en een breed scala aan ervaringen en kennis. “Deze commissie heeft een belangrijke taak en we vertrouwen erop dat zij deze taak naar behoren zal vervullen. Verder kijk ik zeker uit naar de behaalde doelstellingen”, aldus de president.