De Boodschap
Kabinet van de President

Project ‘Ontwatering en Rehabilitatie wegen Winti Wai en Pontbuiten’ van start

Het project ‘Ontwatering en Rehabilitatie wegen Winti Wai en Pontbuiten’ is van start. De launch hiervan vond plaats op dinsdag 29 november 2022 door president Chandrikapersad Santokhi in aanwezigheid van onder meer minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Het project is voorbereid door een eerder dit jaar geïnstalleerde presidentiële werkgroep onder leiding van Pertap Bissumbhar.

De launch vond plaats aan de Draibatrastraat. Het doel van het project is de ontwatering en herinrichting van de infrastructuur ter hand te nemen. De genoemde gebieden hebben al ruim 40 jaar bij zware regenval te kampen met wateroverlast. Hier lijden zowel huishoudens als scholen onder. Het project bestaat uit drie fases die elk ongeveer 3 maanden zullen duren. Het ligt in de bedoeling om alle bestaande duikers te vervangen zodat de waterafvoer makkelijker gaat.

De wegen zullen opnieuw betegeld, verhoogd en verstevigd worden. De aanleg van looppaden behoort ook tot de rehabilitatie. Agro project Gracilio Pigot, die zijn ondersteuning biedt aan het project, heeft vanuit Nederland via Zoom enkele succesfactoren gedeeld. Zo zal er volgens hem sprake moeten zijn van kennis en vertrouwen binnen de organisatie, regering en deelnemers. Bij de launch garandeerde minister Nurmohamed dat de wateroverlast tot het verleden zal behoren.