De Boodschap
Kabinet van de President

Rechtspositie militairen heet hangijzer bij voorgesprek nationale dialoog

De rechtspositie van de militairen heeft centraal gestaan tijdens een voorgesprek tussen de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) en president Chandrikapersad Santokhi in het kader van de nationale dialoog. Het bondsbestuur heeft gedurende de meeting meermaals aandacht gevraagd voor zaken rakende de rechtspositie van de militairen. De uitrusting van militairen en het in orde maken van faciliteiten voor de vakbond zijn ook onder de aandacht gebracht van het staatshoofd.

Het bestuur onder leiding van Rodney Cairo heeft kenbaar gemaakt dat de militairen op basis van discipline paraat staan om zich ten aller tijden van hun taken te kwijten. Er is vervolgens gevraagd voor aanpassing van bijzondere toelagen waaronder; wacht-, detachering-, risico- en voedingstoelage. Er is verder aangegeven dat ook militairen het enorm moeilijk hebben om te overleven. Het gemiddelde salaris van militairen, dat rond de 5000 SRD ligt is niet voldoende voor gezinsonderhoud, stelt de bondsvoorzitter. Hij heeft vervolgens het voorstel om het salaris van militairen waardevast te maken gedeponeerd op het bord van de president.

De voorzitter zegt verder dat militairen niet beschermd zijn na het uitvoeren van operaties. Omdat zij na het werk hun wapens moeten inleveren. “Er is een geval waarbij een militair na de veiligheidsoperaties in verband met de plunderingen van 17 februari 2023, onderweg naar huis is afgetakeld door burgers vanwege zijn betrokkenheid bij de handhaving van openbare orde en rust.” In dit kader is er aandacht gevraagd om militairen in de gelegenheid te stellen om de Bavp-ers opleiding te laten volgen, zodat ze ook meer bevoegdheden krijgen om op te treden in het kader van de handhaving van de openbare orde en rust en ter bescherming van zichzelf.

Vanuit het bestuur van de bond is verder aangegeven dat militairen 1 maal 24 uur beschikbaar zijn, echter worden zij daarvoor niet gecompenseerd. Er is daarom voorgesteld om herinvoering van militaire toelage en risicotoelage in overweging te nemen. Ook is onder de aandacht van de president gebracht dat er enorm veel ontslagverzoeken worden ingediend door militairen. Dit is onder andere te wijten aan enorme demotivatie als gevolg van de verslechterde financieel- economische situatie in het land, met name de sterke daling van de koopkracht.

Er is gevraagd aan het staatshoofd om gezamenlijk na te gaan hoe te voorkomen dat er leegloop zal ontstaan, vanwege de trend van uitstroom die geruime tijd gaande is. Vanuit de bond wordt er gesproken van ongeveer 280 militairen die recentelijk ontslag hebben genomen. Voorstel van de bond is om vanwege het wegtrekken van de militairen hen aan te bieden zich aan te sluiten bij de andere veiligheidsdiensten of overheidsinstanties waar de primaire en secundaire voorzieningen ietwat beter zijn. Het bestuur zegt dat hiermee deze krachten niet uit het vizier verdwijnen, waardoor er altijd nog een beroep op hen gedaan kan worden. “Als ze ontslag nemen en wegtrekken, dan zijn we ze voor goed kwijt.”

Het staatshoofd heeft aangegeven dat het leger een professionele dienst moet zijn, niet gelieerd mag zijn aan de politiek en de samenleving altijd moet dienen. “Wij willen investeren in het leger, maar onze begroting is heel erg krap. Centraal staat om te kijken naar de verbetering van de rechtspositie van de militairen.” Het staatshoofd zegt reeds de instructies te hebben gegeven om toelages die bij de politie uitgekeerd worden en waarop militairen ook aanspraak moeten maken, gefaseerd toegekend worden. Echter moet daarbij wel rekening gehouden worden met beschikbare middelen van de staat. Het staatshoofd heeft verder voorgesteld om ook de militairen te laten meeliften in de voorzieningen van het woningbouwprogramma. Koopkrachtversterking van 1800 SRD in het kader van het sociaalprogramma van de overheid, daarvan kunnen militairen ook gebruik maken als zij aan de voorwaarden voldoen.

Overurenregeling moet wederom geeffectueerd worden zegt de president. Hij verwijst ernaar in dit kader tijdens zijn periode als minister van Justitie en Politie (JusPol) een overeenkomst getekend te hebben met het ministerie van Defensie. Het was er al en heeft gewerkt. Minister Kenneth Amoksi haakte hierop in dat het recent geactualiseerd is, maar nog geformaliseerd moet worden.

Hij is er content mee dat de militairen die overuren maken en 1 maal 24 uur beschikbaar zijn, dat zij de daarbij behorende veiligheidstoelages moeten krijgen. Het staatshoofd benadrukt open te staan voor dialoog als er issues zijn binnen het Nationaal Leger. Minister Amoksi heeft hierop aangevuld dat de veiligheidsdiensten ressorterend onder Justitie en Politie een uitkering tegemoet komt. Het is de bedoeling dat het Nationaal Leger hierin meegenomen wordt zegt de president. Het staatshoofd heeft erop gewezen dat er ook wordt gewerkt aan een voedselpakketten project, waarvoor ook behoeftigen uit het leger kunnen profiteren. “De staat heeft er in feite geen geld voor, maar er zijn bedrijven die bereid zijn het voor te financieren.”