De Boodschap
Kabinet van de President

Regeercoalitie bespreekt verslag pre-dialoogsessies

De regering en coalitiefracties zijn gisteren in het Perscentrum van het Kabinet van de President bij elkaar gekomen om het verslag van de pre-dialoogsessies te bespreken. De pre-dialoogsessies zijn na de onregelmatigheden van vrijdag 17 februari 2023 gevoerd met alle lagen van de bevolking om de essentie van de ontstane situatie te achterhalen. Tijdens deze bijeenkomst waren ook vicepresident Ronnie Brunswijk, districtscommissarissen, departementsdirecteuren en andere regeringsfunctionarissen aanwezig. President Santokhi, die diverse onderwerpen heeft aangekaart, heeft voornamelijk het accent gelegd op macro-economische vraagstukken, het fiscale beleid, het IMF-programma, capaciteitsversterking, maatregelen om de samenleving te beschermen en integriteitskwesties. Zowel het staatshoofd als de vicepresident is de mening toegedaan dat de regering en coalitiefracties als collectief moeten werken om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. “Dit verslag moet ons helpen om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingsrichting van Suriname. Het is goed om collectief vast te stellen waar we staan en hoe we de tweede helft van de regeertermijn tegemoet gaan”, aldus het staatshoofd.

Het verslag dat is gepresenteerd, is een gestructureerde weergave van de diverse speerpunten die tijdens de voorgesprekken door de verschillende organisaties, groeperingen en individuen zijn aangekaart. De regering zal moeten inspelen op diverse aspecten zoals beter onderwijs, kwalitatieve gezondheidszorg en betere communicatie tussen regering en belanghebbenden. De resultaten van de pre-dialoog zullen als sterk fundament dienen om effectieve en tastbare ontwikkelingen te realiseren in tweede helft van de regeertermijn. Binnen de regering moet er eensgezindheid zijn om effectief stappen te ondernemen.

Parlementariër Obed Kanape benadrukte dat er prioriteiten vastgesteld moeten worden die reëel uitvoerbaar zijn. De volksvertegenwoordiger is van mening dat er een solide samenwerking moet zijn tussen de publieke en private sector om Suriname te kunnen ontwikkelen. Kanape zegt dat er pijnlijke maatregelen genomen moeten worden om de economie weer in balans te brengen. “A balans de fanowdu fu no mek a economie bruya. Dat a president e proberi fu seti de afgelopen tu yari.”

Collega-parlementariër Asiskumar Gajadien gaf aan dat politici de verkiezingen ingaan met een bepaalde ontwikkelingsvisie, maar je ziet dat er in de uitvoering voornamelijk ambtenaren zijn. Ambtenaren die niet synchroon werken met de ontwikkelingsvisie van de coalitie en politici. Hierin moet er volgens Gajadien een drastische verandering komen. “Wij hebben in dit land een politiek partijenstelsel. Dat wil zeggen dat je geen parlementariër wordt zonder dat je lid bent van een politieke partij”, aldus Gajadien.

We gaan richting ons nationale dialoog, om naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de samenleving te luisteren teneinde tot oplossingen te komen voor de impasse waarin het land verkeert alsook gezamenlijk de ontwikkelingsrichting te bepalen.