De Boodschap
Kabinet van de President

Regering aan tafel met personeelsbonden Diakonessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis  

De personeelsleden van het Diakonessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis hadden zich gisteren, 19 mei, verzameld bij het hoogste college van Staat om diverse vraagstukken waarmee zij te kampen hebben aan te kaarten. Het zorgpersoneel is ontevreden, omdat cao-onderhandelingen niet afgerond kunnen worden. Het niet ontvangen van de COVID-toelage is ook een heet hangijzer.  De medewerkers werden bij De Nationale Assemblee toegesproken door vicepresident Ronnie Brunswijk. Op zijn beurt heeft de vp de nijpende vraagstukken omstandig bediscussieerd met president Chandrikapersad Santokhi.

De deliberatie tussen de twee hoogste functionarissen heeft geleid tot een overleg tussen een clusterteam van ministers en de bonden die in beraad waren. Robby Naarendorp is de voorzitter van de personeelsbonden bij beide ziekenhuisinstellingen. Het clusterteam werd geleid door minister-ad interim van Volksgezondheid, Krishnakoemarie Mathoera. De dialoog heeft erin geresulteerd dat er binnen twee dagen een commissie bij elkaar komt bestaande uit actoren van het ministerie van Volksgezondheid, directie van de ziekenhuizen en een vertegenwoordiging van de bonden. De financiële achterstanden zullen eerst in kaart worden gebracht en vervolgens  zullen betalingsafspraken worden gemaakt. De regering heeft als streven om binnen tien dagen een volledige oplossing voor de vraagstukken te hebben.