De Boodschap
Kabinet van de President

Regering akkoord met strategie Landelijk Woningbouw Programma

Het Landelijk Woningbouw Programma Fase I 2023-2025 moet de woningnood in Suriname duurzaam helpen oplossen. De algemene doelstellingen van het programma zijn een adequaat en betaalbaar huis en geschikte leefomgeving voor elk Surinaams gezin en ontwikkeling van de gemeenschap. Op 24 juni heeft projectmanager Mark Rommy een presentatie verzorgd aan president Chandrikapersad Santokhi met het doel om van het staatshoofd goedkeuring te krijgen voor de strategie voor het Landelijk Woningbouw Programma. Deze goedkeuring is na de presentatie ook verkregen.

 De hoofddoelen van het Landelijk Woningbouw Programma zijn: goedkope kredietfaciliteiten creëren voor de samenleving; in cultuur brengen van de kavels waarvoor bereidverklaringen en beschikkingen zijn uitgegeven; bouwen van woningen; begeleiden en monitoren van de woningbouw in het algemeen en het creëren van een wettelijk kader voor de woningbouw. Het voornaamste doel is de particuliere woningbouw tegen betaalbare rente binnen het bereik van de middeninkomensgroepen te brengen. De parameters zijn aangepast als onderdeel van het strategisch beleid om woningnood aan te pakken.

 Rommy geeft aan dat aan de hand van de beschikbare middelen een presentatie aan de president is gegeven over hoe er gedacht wordt over de beste manier om het Landelijk Woningbouw Programma op te starten.

De te volgen stappen na de goedkeuring van het staatshoofd, zijn om door te gaan met de strategie en ervoor te zorgen dat alle juridische kaders worden ingevuld.

“Er moet op een richtige manier uitvoering gegeven kunnen worden aan het Landelijk Woningbouw Programma”, zegt Rommy. De projectmanager stelt deze droge tijd te willen beginnen en uiteindelijk voldoende woonoplossingen aan te bieden in de komende jaren aan de mensen die in staat zijn om een huis te kopen of de mensen die over een kavel beschikken die nog niet bouwrijp is. “Wij gaan dit geleidelijk aan gaan uitvoeren, want we kunnen natuurlijk ook niet direct iedereen helpen, maar we gaan het geleidelijk aandoen”, aldus Rommy.