De Boodschap
Financiën & PlanningKabinet van de President

Regering geeft nieuwe richting aan bezuinigingsbeleid

Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement wordt de nadruk gelegd op niet traditionele inkomsten. “In plaats van de belastingen bij de loontrekkers te innen, wordt gekeken naar de niet traditionele gebieden waar het gehaald kan worden” zegt minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. Hij meldt dat president Chandrikapersad Santokhi daar ook richting in wenst te geven door te bezuinigen bij de overheid.

Als onderdeel van het bezuinigingsbeleid van de regering zal president Santokhi dienstreizen tot het minimale beperken. De ministers zullen zoveel als mogelijk virtueel participeren. De bezuinigingsvoorstellen worden door het Kabinet van de President verder uitgewerkt z.a. benzine- en telefoon gebruik. Tijdens de volgende regeringsvergadering zullen de bezuinigingsvoorstellen ter zake gepresenteerd worden. Er zal ook worden nagegaan in hoeverre de parastatale bedrijven kunnen bijdragen. Minister Raghoebarsing zegt dat deze zaken echter nog uitgewerkt moeten worden maar dat de adviezen van het parlement hierover worden bekeken.

Naast de bezuiniging bij de overheid zal worden nagegaan waar er onnodig ontheffingen worden gegeven op de handel in luxegoederen alsook het herzien van de grondtarieven en overvliegtarieven. “Haal het geld waar het gehaald moet worden. Dat moet voldoende inkomsten geven aan de bevolking van Suriname en dat de bedrijven hun bedrijvigheid op een normale wijze kunnen doen zonder het gevoel te hebben dat ze worden overbelast”

De financiënminister benadrukt dat de regering de goedgekeurde maatregelen van het herstelplan zodanig moet uitvoeren dat het draagbaar blijft voor de bevolking, zoals geadviseerd in het parlement.