De Boodschap
De Nationale AssembleeKabinet van de PresidentVolksgezondheid

Regering neemt uitbraak rotavirus serieus

Minister Albert Ramdin zegt dat de regering de situatie rondom de uitbraak van het rotavirus in Suriname serieus neemt. De bewindsman verduidelijkte op 11 augustus 2022 in het parlement het een en ander rondom de aanpak vanuit de regering om de situatie te beheersen. Hij zegt dat er intussen via verschillende kanalen reeds informatie wordt verstrekt aan de gemeenschap. Dit gebeurt in verschillende talen, om de samenleving zodoende effectief te informeren over de te treffen maatregelen.

Verder zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid, huisartsen aangesloten bij de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) om intensiever in te spelen op de situatie. Dit zal ervoor moeten zorgen dat cliënten zoveel als mogelijk bij de eerstelijnszorg geholpen worden en dat er zodoende geen onnodige druk gecreëerd wordt  op de Spoedeisende Hulp (SEH). Indien verwijzing toch noodzakelijk blijkt, beschikken het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en andere ziekenhuizen wel over faciliteiten om de acute gevallen op te vangen.

De bewindsman zegt verder dat de situatie bij alle ziekenhuizen zoveel als mogelijk in kaart is gebracht. Daarbij is het gebleken dat op dit moment de beddencapaciteit geen probleem vormt, maar wel het tekort aan personeel. Om deze uitdaging te overbruggen worden er oplossingsmogelijkheden uitgewerkt ter mobilisering van personeel.

“Het ministerie van Volksgezondheid is constant de situatie aan het monitoren. Er is geen gebrek aan medicatie. Er is eergisteren infuus aangeleverd bij alle ziekenhuizen. Zesduizend liter infuusmateriaal ligt voorhanden. Nu het bekend is om welk virus het gaat, is voorlichting van belang.”