De Boodschap
Kabinet van de President

Regering sluit principeovereenkomsten met veiligheidsbonden

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft de principeovereenkomsten die op 15 september 2023 zijn gesloten tussen de clusterministers en de veiligheidsbonden, voor vakbondsaangelegenheden aan president Chandrikapersad Santokhi geboden. De overeenkomsten zijn gesloten met de Bond personeel Brandweer Suriname, Bond personeel beveiligings-en Bijstandsdienst Suriname en de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname.

Er is tussen de cluster van ministers voor vakbondsaangelegenheden, bijgestaan door het onderhandelingsorgaan van de overheid en het bestuur van de bonden onderhandeld over enkele secondaire arbeidsvoorzieningen. Verscheidene toelagen zijn met ingang van 1 oktober 2023 aangepast. De bestaande nachttoelage wordt verhoogd naar SRD 300. Ook zal met ingang van deze datum een overbruggingstoelage van SRD 2500 worden toegekend aan de korpsleden met dien verstande dat deze toelage vervalt op het moment dat de herwaardering van de dienst is geëffectueerd.

Het personeel, belast met subjectbeveiliging van hoogwaardigheidsbekleders en de bijstandsdienst, ontvangt per 1 oktober een toelage van 10% op de maandbezoldiging. Deze toelage wordt toegekend in verband met de verhoogde risico’s bij de uitoefening van de werkzaamheden door deze speciale eenheden. Verder is overeengekomen dat ook de voedingsgeldtoelage en hittetoelage per 1 oktober worden verhoogd. Ten aanzien van deze laatste zal in januari 2024 wederom overleg gevoerd worden over eventuele aanpassingen.

 

KABINET VAN DE PRESIDENT