De Boodschap
Kabinet van de President

Regering solidair met slachtoffers van uit hand gelopen protestdemonstratie

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft samen met veiligheidsfunctionarissen de samenleving geïnformeerd over de huidige stand van zaken, nadat de protestdemonstratie van 17 februari 2023 uit de hand is gelopen. De bewindsman heeft benadrukt dat de regering solidair is met de slachtoffers van de ordinaire vernietiging en roof van private bezittingen. De minister heeft ook zijn medeleven getoond aan slachtoffers van geweld. “We zijn deze situatie niet gewend en dat heeft gemaakt dat we als regering maatregelen hebben getroffen. Sinds gisteren is de binnenstad afgesloten.” Hij heeft de hoop uitgesproken dat er maandag weer een aanvang gemaakt kan worden met de vergaderingen van de Nationale Assemblée.

Er wordt onderzoek gedaan en de situatie wordt geëvalueerd. Samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zal er een integraal plan geformuleerd worden om  oplossingen aan te dragen voor de ontstane sociaal maatschappelijke crisis. Het waarborgen van de nationale veiligheid zal ook een important aspect zijn van het plan. Tijdens de uit de hand gelopen protestmanifestatie zij er 19 gewonden gevallen, die zich hebben aangemeld bij zorginstellingen. De ongelukken variëren van schotwonden, barst wonden, leed als gevolg van contact met traangas. Deze situatie door hem uitgemaakt als te zijn betreurenswaardig. De bewindsman heeft verder aangegeven dat er 119 aanhoudingen zijn verricht en er zijn voorgeleidingen geweest. Het gaat hierbij om burgers die zich schuldig hebben gemaakt aan het plunderen, vernielen van gebouwen en brandstichting. In afstemming met Openbaar Ministerie zijn er 37 verdachten in verzekering gesteld.

De minister geeft aan dat winkels buiten Paramaribo en Wanica normaal open kunnen. Voor wat betreft Wanica en Paramaribo wordt gevraagd dat winkeliers nog wat terughoudendheid betrachten. Malls en winkels zijn de afgelopen dagen slachtoffer geweest van plunderingen en vernielingen, dus is alertheid in deze dagen noodzakelijk. Aan de samenleving wordt gevraagd er rekening mee te houden dat er richting de zuidelijke bruggen roadblocks gehouden zullen worden. Ook tegen personen die opruiende zaken verspreiden zal worden opgetreden. Voor wat betreft de personen die hebben geplunderd en vernield zegt de minister dat de beelden er zijn. “Wij gaan u opsporen, aanhouden en voorgeleiden.”

Politiekorpschef Ruben Kensen zegt dat de veiligheidsdiensten de situatie nu onder controle hebben. Binnen en buiten de veiligheidszone zijn er opvallende en niet opvallende surveillances. “Zij die dachten dat ze gebouwen zouden komen plunderen en bekogelen, alles is gefilmd. Het is een kwestie van tijd dat u wordt aangehouden. Wij sporen een ieder op. Er zijn een paar lijsten. Er zijn een paar namen.” De KC wijst erop dat er enorme schade is aangericht. De situatie wordt samen met benadeelden of slachtoffers geëvalueerd. Een exact overzicht over de schade is er nog niet, daarvoor wordt er nog met de benadeelden gewerkt aan een inventarisatie.

Bevelhebber Werner Kioe A Sen van het Nationaal Leger zegt de erupties ten zeerste af te keuren. Hij spreekt van een situatie van baldadigheid, balorigheid en anarchie. “Wij van het Nationaal Leger gaan dat niet tolereren. Wij gaan samen met de overige veiligheidsdiensten  ervoor zorgen dat de situatie onder controle blijft.” Er zal samen met andere diensten gefocust worden op de kritieke (nutsbedrijven) en strategische infrastructuur en instituten van de staat. Het leger zal alle ondersteuning bieden aan het Korps Politie Suriname om op te treden tegen de plunderaars en vernielers. Hij heeft er verder op gewezen dat het geen stijl is om ondernemers, anderen en overheidsgebouwen te vernielen. “Het is heel triest om te zien dat ondernemers die heel hard werken in een flits van een seconde hun investeringen kwijt raken. We kunnen dat niet maken. Wij, Srananmans, gaan niet zo om met elkaar. Hij waarschuwt ervoor dat indien zich dreigingen voordoen het Nationaal Leger er niet voor zal schromen om op te treden. De Veiligheidsadviseur Humphrey Tjin Liep-Shie van het Kabinet van de President zegt dat de aanpak vanuit de veiligheidsdiensten ietwat anders aangepakt zal worden. Dit omdat er een aantal gewonden onder burgers zijn gevallen, daarvoor heeft hij zijn medeleven getoond. “Er zal wat  dat betreft een speciaal beleid ontwikkeld worden om de mensen tegemoet te komen. Ik praat nu niet over schadevergoeding. Er zal nagegaan worden wat verkeerd is gegaan en hoe dat te compenseren.”

De veiligheidsadviseur zegt verheugd te zijn dat er geen levens te betreuren zijn. “Laten wij dat ook zo houden. Hij heeft de samenleving opgeroepen de rust te behouden en niet onnodig de straat op te gaan. Onder andere wijst hij erop dat het handig is dat burgers zich in de komende dagen onthouden van protesteren, omdat er criminelen op de loer liggen om hun slag te slaan. Ook plunderingen en vernielingen moeten nagelaten worden. “De veiligheidsdiensten hebben speciale instructies. Je kan gewond raken. Er zal geen enkele mogelijkheid onbenut gelaten worden om de situatie onder beheersing te houden.” Hij wijst erop dat noodzakelijk is, dat zij die opkomen voor hun rechten, geen rechten van anderen vertrappen.