De Boodschap
Kabinet van de President

Regering speelt in op voedselbehoefte Trio-gemeenschap

De regering gaat inspelen op de voedselbehoefte van de Trio-gemeenschap. Dit is een van de zaken die is afgesproken tijdens een overleg op maandag 20 maart 2023 op het Kabinet van de President. Bij deze gelegenheid hebben president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk over enkele onderwerpen de Trio-gemeenschap rakende van gedachten gewisseld met de districtscommissarissen Josta Lewis van het bestuursressort Kabalebo en Merilu Sapa van Coeroenie, de granman der Trio’s Jimmy Toeroemang en kapitein Marciano Jong van Apoera.

Dc Lewis zegt dat de meeting van eminent belang was ter verbetering van de communicatie tussen het Inheems traditioneel gezag en de overheid. Er is onder andere gesproken over het bevorderen van de samenwerking om de ontwikkeling van het Bakhuysgebied ter hand te nemen. Er zullen ook projecten uitgevoerd worden om de gebieden Apoera, Section en Washabo tot ontwikkeling te brengen. De regering is volgens de districtscommissaris over het algemeen voorstander van een goede communicatie met het Inheems traditioneel gezag wanneer het gaat om het ontwikkelen van het binnenland. De burgermoeder legt ook de nadruk op een goede samenwerking tussen haar en het traditioneel gezag. Evenals de dc staat ook kapitein Jong voor een goede samenwerking met de bestuursdienst én de regering. Apoera is gelegen in het bestuursressort Kabalebo.

Granman Toeroemang heeft tijdens het onderhoud speciale aandacht gevraagd voor de armoede die er heerst in het Trio-gebied en het gebrek aan voedsel. Vicepresident Brunswijk heeft terstond aangegeven met voedsel voor de gemeenschap te zullen inkomen. Het districtscommissariaat zal de transportkosten op zich nemen. Afgesproken is om aanstaande woensdag verder hierover te praten. Er zullen ook landbouwtrainers erop uitgestuurd worden om de inheemse gemeenschappen te trainen in landbouwtechnieken. Het districtscommissariaat van Coeroenie heeft ook een project in de planning voor het produceren van kwak voor de lokale gemeenschap. Daarnaast zet het zich in om de infrastructuur in het gebied te verbeteren, met als doel het goedkoper transporteren van voedsel.