De Boodschap
Kabinet van de President

Regering stimuleert productie op weg naar economische groei

Het hoeft geen betoog, dat we als land samen moeten blijven werken om onze lokale productie van goederen en diensten te stimuleren, om zo economische groei te bewerkstelligen. In dat kader, zijn er diverse fondsen in het leven geroepen die reeds operationeel zijn. Dit stelde president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn jaarrede in De Nationale Assemblee op 29 september 2023. Het staatshoofd noemde daarbij het Agrarisch Kredietfonds (AKF), het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOVA) en het Fonds voor Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen. 

In 2023 is ook het Productie Krediet Fonds in het leven geroepen. De regering heeft verder in 2023 het Garantiefonds geëffectueerd. Het Garantiefonds is een instrument om kredietverstrekking te stimuleren en de financieringsvoorwaarden voor het midden- en kleinbedrijf te versoepelen. Voor wat betreft de ontwikkelingsfinanciering, zal de samenwerking met verschillende internationale, multilaterale en regionale financiële instellingen worden geïntensiveerd.

De president geeft aan dat het traject, hervorming en verzelfstandiging van de Belastingdienst, wordt voortgezet. Enerzijds wordt het fiscaal stelsel gemoderniseerd, anderzijds wordt de Belastingdienst gereorganiseerd. “De hervorming van het belastingstelsel moet daarom integraal worden benaderd”, zegt president Santokhi. Er zal gewerkt worden aan het vereenvoudigen en moderniseren van diverse fiscale wetten. Ook zal bijzondere aandacht worden besteed aan de versterking van de douane en de douane leiding. De regering zal bij de inning van belastingen, de efficiëntie opvoeren en de nodige stappen zetten om dit structureel te verbeteren. De inning van belastingen vormt een hoge prioriteit voor de regering, evenwel op basis van het principe dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen.