De Boodschap
Kabinet van de President

Regering stimuleert sporten en bewegen met Safe Exercise Area

Vanaf zondag 19 december aanstaande wordt een deel van de dokter Sophie Redmondstraat ingesteld als Safe Exercise Area. Dit project is op dinsdag 14 december tijdens een persconferentie aangekondigd door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Het ligt in de bedoeling sporten en bewegen te stimuleren in de strijd tegen niet-overdraagbare aandoeningen. Het geheel wordt ondersteund door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) c.q. het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost. Het uiteindelijke doel is om op regionaal niveau lichaamsbeweging te bevorderen.

Des zondags zullen beide banen van de dokter Sophie Redmondstraat van 06:30 uur tot 09:30 uur worden afgesloten voor het verkeer, en wel tussen de Rode Kruislaan de rotonde ter hoogte van het Academisch Ziekenhuis. Er zal controle van de politie zijn, zodat burgers op deze wegstrekking vrij kunnen sporten en bewegen, zonder daarbij gehinderd te worden door gemotoriseerd verkeer. Ook fietsen zal verboden zijn. De officiële launch wordt om 08.00 uur verricht door president Chandrikapersad Santokhi. Het project krijgt een permanent karakter waarbij er iedere zondag een gebied wordt afgebakend; een plan dat uiteindelijk in alle tien districten zal worden uitgevoerd.

Minister Ramadhin roept elke burger op om ruimschoots gebruik te maken van deze gelegenheid. Het is volgens hem bewezen dat bewegen goed is voor de gezondheid. Hoofdinspecteur van politie, Rachel Deekman, doet eenzelfde oproep. Ze merkt op dat Safe Exercise Areas verkeerstechnisch veiliger zijn. De politiefunctionaris vraagt de gemeenschap om sporten en bewegen op de Wijdenboschbrug achterwege te laten, omdat het bij wet verboden is zich als voetganger over deze oeververbinding te begeven. De hoofdinspecteur prijst de Safe Exercise Area aan als een veiligere optie.

Volgens districtscommissaris Bhola schort het wat aan de gezondheid van delen van de samenleving. De beste manier om ziekte te voorkomen, is preventief op te handelen. “Voorkomen is beter dan genezen,” aldus de burgervader, die eraan toevoegt dat preventieve zorg goedkoper en makkelijker is. Het project is dan ook bedoeld om de bevolking te stimuleren anders te leven. Dc Bhola wordt hierin ondersteund door Cheshta Sewtahal van de afdeling Non Communicable Diseases (NCD) oftewel Niet Overdraagbara Aandoeningen van het ministerie van Volksgezondheid. Ze onderstreept dat Surinamers te weinig bewegen, ongezond eten en te veel alcohol nuttigen. Sewtahal geeft aan dat 60% van de overlijdens in Suriname te wijten zijn aan NCD’s. Hieronder vallen diabetes, kanker en hart- en vaatziekten.

Daarnaast is de mentale gezondheid ook zeer belangrijk. Behalve het Safe Exercise Area-project lopen er initiatieven om de bewustwording te vergroten door onder andere exercise programma’s via de televisie en outdoor gyms. Ten aanzien van het laatste zal de eerste faciliteit in januari worden geopend te Commewijne, waarna de tweede volgt in Wanica. Districtscommissaris Bhola benadrukt dat voorlichting middels awareness programma’s via de verschillende media noodzakelijk is om de bevolking bewust te maken van het belang van bewegen. Volgens minister Ramadhin zal dit al vanaf de schoolbanken moeten worden aangeleerd. “Jong geleerd, is oud gedaan,” aldus de bewindsman