De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Kwetsbare huishoudens krijgen koopkrachtversterking

De Regering heeft besloten per 31 januari 2023 het sociaal programma uit te voeren. Middels het uitvoeren van dit programma wordt de overstap gemaakt van object- naar subjectsubsidie.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) geeft aan dat vanuit het ministerie reeds bestaande financiële voorzieningen bestaan waaronder Algemene Oudedagsvoorziening, Algemene Kinderbijslag, Financiële Bijstand Mensen met een beperking en Financiële Bijstand Zwakke Huishoudens welke het sociaal vangnet vormen. Deze voorzieningen zullen gecontinueerd blijven. Middels het sociaal programma zullen kwetsbare huishoudens binnen de samenleving een koopkrachtversterking krijgen. “Hiermee probeert de regering het leed van alle kwetsbare groepen, maar ook dat van de gemiddelde burger te lenigen zodat zij niet in een uitzichtloze situatie terechtkomen,” aldus minister Ramsaran. Het is de bedoeling dat uit dit sociaal programma, tussen de 40.000- 60.000 huishoudens een koopkrachtversterking zullen krijgen van SRD1800,- per maand.

Via het sociaal programma zullen zeven goederen en diensten worden gesubsidieerd te weten: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Om de uitbetalingen uit dit programma te verrichten zal voor nu het MoniKarta systeem van de Surinaamse Postspaarbank gebruikt worden. De personen die hiervoor in aanmerking komen zijn kwetsbare groepen die reeds in het Sociaal Vangnet van SoZaVo zitten en andere kwetsbare groepen.