De Boodschap
Kabinet van de President

Regering wil brandstofsubsidie voorzichtig afbouwen

De brandstofprijzen zijn al geruime tijd een gespreksonderwerp tussen de oliemaatschappijen en de regering. Op woensdag 25 januari 2023 is hierover breedvoerig gesproken in de regeringsraad onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi. De subsidie die momenteel wordt gegeven op diesel kost de staat heel veel geld. “De regering bekijkt mogelijkheden om deze subsidie heel voorzichtig af te bouwen,” aldus minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning.

De huidige dieselprijs is bij lange na nog niet marktconform en zorgt voor een enorme druk op de financiën van de regering. Minister Raghoebarsing geeft aan dat het geld beter besteed kan worden. “We zouden het geld voor bijvoorbeeld de onderwijs- of gezondheidssector kunnen gebruiken.” Hij zegt dat president Santokhi reeds in november vorig jaar had laten doorschemeren dat de situatie onhoudbaar is voor de regering en dat er spoedig verandering hierin moet komen.

De minister merkt op dat de subsidie wel zal blijven voor de sociale groepen. Echter zal er eerst gepraat worden met alle actoren zoals het bedrijfsleven, de vakbonden en de bus-en boothouders alvorens deze maatregelen genomen zullen worden. De bewindsman voegt eraan toe dat de regering de sociale maatregelen goed in orde wil hebben voordat de officiële prijzen voor brandstof vastgesteld worden. “Het loslaten van brandstofprijzen is niet nieuw in ons land,” stelt de Financiënminister. De regering zal moeten afbouwen op de subsidie, maar zodanig dat er opvang is voor de groepen die het zwaar hebben. De minister benadrukt dat er geen vrees hoeft te zijn. Binnen de regeringsraad zijn alle ministers het erover eens dat er goede afstemming moet zijn en dat de subsidie geleidelijk aan moet plaatsvinden. “Ook de brandstofvoorziening blijft gegarandeerd,” aldus minister Raghoebarsing.