De Boodschap
Kabinet van de President

Regering ziet in Canada vertrouwde partner in ontwikkeling Suriname

Suriname en Canada onderhouden reeds jaren een goede relatie. Verschillende Canadese bedrijven hebben in Suriname geïnvesteerd en dragen hiermee bij aan de ontwikkeling van het land. De Surinaamse regering noemt Canada bij monde van president Chandrikapersad Santokhi dan ook een vertrouwde partner in deze ontwikkeling. Het staatshoofd was op donderdag 26 januari 2023 op uitnodiging van de Canadese ambassadeur Mark Berman te gast bij een receptie op de pier van Hotel Torarica. De receptie van de Canadese ambassade stond in het kader van de relatie tussen de twee landen. 

Volgens ambassadeur Berman is de vriendschap tussen Canada en Suriname niet alleen sterker geworden, maar kan het nog meer verdiept worden. President Santokhi sprak zijn dank uit voor het vertrouwen van Canadese bedrijven om in Suriname te investeren. Hij noemde onder meer goudmultinational IAMGOLD. “We zijn getuige geweest van de implementatie van verschillende projecten op specifieke gebieden zoals gezondheidszorg, gender, technische bijstand, capaciteitsopbouw, cultuur en toerisme,” somde het staatshoofd op. Hij zegt dat de investeringen de economische activiteiten stimuleren en werkgelegenheid creëren.

Verschillende Canadese instellingen, zoals de Canadian Executive Services Organization (CESO) – onlangs omgevormd tot CATALYSTE – en het Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI), hebben de afgelopen jaren verschillende trainingen in Suriname uitgevoerd. Bij deze programma’s is de kennis van Surinaamse functionarissen verrijkt en is men toegelegd geworden in het bevorderen van internationale handel. President Santokhi bleef ook stilstaan bij CFLI’s ondersteuning aan Inheemsen in Suriname om middels de introductie van moderne technieken de economische veerkracht van deze groep te vergroten.

Het staatshoofd sprak zijn hoop uit dat de vriendschappelijke band tussen beide landen voortgang zal hebben. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om potentiële investeerders uit te nodigen voor zaken doen in Suriname. President Santokhi wees op de mogelijkheden in de opkomende olie- en gasindustrie. “We kunnen de bestaande bilaterale samenwerking naar een hoger niveau brengen en nieuwe gebieden blijven verkennen voor samenwerking,” aldus het Surinaamse staatshoofd.