De Boodschap
Kabinet van de President

Regeringsdelegatie oriënteert zich in onder water gelopen gebieden

President Santokhi in gesprek met districtscommissaris Shafiek Goelaman van Wanica Zuid-Oost

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich aan het hoofd van een regeringsdelegatie georiënteerd in verschillende gebieden die door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen met wateroverlast te kampen hebben. Het staatshoofd werd vergezeld door vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken, Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. De delegatie heeft op donderdag 28 april 2021 gebieden in de districten Paramaribo, Wanica en Saramacca aangedaan. 

Er is veel schade opgetreden aan vooral landbouwgewassen, maar ook huishoudens hebben materiele schade opgelopen. Er is eerder op 27 april 2021 breedvoerig gediscussieerd over de problematiek met betrekking tot de wateroverlast in verscheidene delen van het land. De regering is onmiddellijk ingekomen door SRD 100 miljoen te reserveren om de gevolgen van de ontstane situatie landelijk op te vangen. Een ministerieel team onder leiding van de minister van Openbare Werken zal zich hierover buigen.

President Santokhi geeft aan dat ondanks de enorme financiële uitdagingen van het land de regering de ruimte heeft gecreëerd om SRD 100 miljoen te reserveren. “Het is van eminent belang dat de districtscommissarissen een commissie instellen om de onder water gelopen buurten op regionaal niveau te identificeren. Vanuit de samenleving moet de mogelijkheid bestaan dat ook zij oplossingen op papier kan afgeven aan de commissie. Regionale organen, namelijk ressortraadsleden en districtsraadsleden moeten samen met de gemeenschap actief betrokken zijn in het oplossen van de problemen,” merkt het staatshoofd op. De oplossingen van de samenleving zullen door deskundigen bestudeerd worden en waar nodig worden aangepast.

Minister Nurmohamed zegt dat de regering heeft besloten om met spoed ontwateringswerken en plannen in uitvoering te brengen. “De ophaal van lozingen zal integraal aangepakt worden. Alle primaire, secundaire, tertiaire lozingen zullen opgehaald worden. Alle sluizen en pompgemalen krijgen een onderhoudsbeurt. Dit alles is goed voorbereid en nu gaan we in de uitvoering,” zegt de OW-minister. Hij benadrukt dat het ministerie een schuld heeft van SRD 700 miljoen en dat het uitvoeren van werken een bijzonder moeilijke opgave is door de financieel-economische crisis.