De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Regional & Suriname Renewable Energy Forum voor duurzame energietoekomst

Het eerste ‘Regional & Suriname Renewable Energy Forum 2022’ met als thema: Our future is Electric, zal het eerste fysiek evenement in 2022 zijn om de duurzame energietoekomst van Suriname een kickstart te geven. Dit zal een manier zijn om een solide basis te leggen voor samenwerkingen tussen relevante belanghebbenden in het publieke en private domein. Een integrale en gecoördineerde aanpak voor de onderlinge samenwerking is noodzakelijk voor het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Dit als belangrijk onderdeel voor de verbetering van de elektriciteitssector planning in Suriname en de regio. Het Regional & Suriname Renewable Energy Forum 2022 wordt georganiseerd, vanwege de urgentie om ideeën en informatie uit te wisselen. En duurzame energietechnologie en modellen te implementeren in Suriname en de regio.

Het versterken van de inzet van Suriname om hernieuwbare energie te integreren als onderdeel van haar energiematrix, nu en in de toekomst, is vrij urgent. Het is noodzakelijk om een intensiever gebruik van hernieuwbare energie & technologieën en modellen voor energie-efficiëntie te bevorderen en te coördineren. Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie kunnen ook de betaalbaarheid van elektriciteit vergroten, met name door de energierekeningen voor de meest kwetsbare klanten te verlagen, evenals economische besparingen voor de regering van Suriname (GvS), aangezien elektriciteit momenteel sterk wordt gesubsidieerd. Hernieuwbare energie draagt ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de energiesector en het creëren van nieuwe groene banen.

Het ‘Regional & Suriname Renewable Energy Forum maakt ook deel uit van de CARICOM energiemaand. In de CARICOM-regio is november uitgeroepen tot Energiemaand om het bewustzijn over energieverbruik te vergroten en energiebesparende acties aan te moedigen. De initiatiefnemers van dit evenement zijn de Energie Autoriteit Suriname (EAS), de Suriname Energy Chamber (SEC) en de Caribbean Centre for Renewable Energy & Energy Efficiency (CCREEE) en met ondersteuning van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het CARICOM secretariaat. Met de financiële en technische ondersteuning van ondermeer de Inter-American Development Bank (IDB) en Caribbean Development Bank (CDB) is dit event, de volgende stap naar duurzame ontwikkelingen en praktische oplossingen in de sector. Het eerste ‘Regional & Suriname Renewable Energy Forum’, zal worden gehouden op 29 november, 30 november en 1 december 2022.

De doelgroepen voor dit event zijn ministeries en overheidsinstituten, evenals particuliere bedrijven, NGO’s en professionals die actief zijn in de energiesector. Allen partijen die zich gezamenlijk kunnen inspannen om het gebruik van hernieuwbare bronnen voor elektriciteitsopwekking en distributie te intensiveren en daadwerkelijk successen in de sector te bewerkstelligen. Het Regional & Suriname Renewable Energy Forum zal een ontmoetingsplaats en platform zijn voor degenen die actief en betrokken zijn in de energiesector, voor gestructureerde en ongestructureerde netwerken en synergiemogelijkheden.

De agenda van dit evenement is zo ontworpen dat informatie en inzichten worden verkregen die niet direct beschikbaar zijn uit andere bronnen of online. Dit evenement zal ook bestaan uit interactieve sessies om kansen voor investeringen en ontwikkelingen in het hele land en de regio te ontdekken en te verkennen. De regio, inclusief Suriname, staat voor grote uitdagingen om de energiezekerheid te waarborgen. Deze uitdagingen kunnen structureel worden aangepakt, wanneer publieke en private belangen volledig op elkaar zijn afgestemd en de energietransitie met succes worden geïmplementeerd.