De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Registratie koopkrachtversterking in volle gang

Op maandag 27 maart jongstleden heeft er op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) een evaluatiemeeting plaatsgevonden over de koopkrachtversterking, die voortvloeit uit het Sociaal Programma. Hierbij waren aanwezig minister Uraiqit Ramsaran, directie en staf van SoZaVo en het Project Implementatie Unit (PIU) Sociaal Programma.

De SoZaVo-bewindsman gaf tijdens de meeting aan dat er in de afgelopen periode hard gewerkt is om de registraties voor het Sociaal Programma zo snel als mogelijk op te starten. Er is vanaf het begin een landelijke campagne opgezet voor het verstrekken van informatie aangaande het Sociaal Programma. De registraties voor de koopkrachtversterking zijn reeds op 27 februari fysiek en online van start gegaan in Paramaribo waarna de overige districten Para, Wanica, Saramacca, Coronie, Nickerie en Commewijne volgden. De medewerkers van de verschillende DA en wijkkantoren van SoZaVo zijn de afgelopen periode getraind om het fysieke registratieproces voor de belanghebbenden te helpen begeleiden.

Minister Ramsaran benadrukt dat de registraties in volle gang zijn en stelt de samenleving gerust, omdat dit proces doorgaat. Hij weet ook dat er vanuit de samenleving pijnpunten waren aangehaald die inmiddels zijn weggewerkt. “De nodige actoren hebben geluisterd en ervoor gezorgd dat de zaken zoveel mogelijk simpel en versoepeld zijn geworden”, aldus de SoZavo bewindsman. Het is de bedoeling dat de kwetsbare gezinnen met een gezamenlijk netto-inkomen van SRD 6000,- of minder, in aanmerking komen voor deze koopkrachtversterking.

Het proces voor het screenen, verwerken en toekennen is reeds ingezet. Vanuit de regering wordt er continu gekeken hoe de noden van de samenleving verder verlicht kunnen worden. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om ook in de districten Marowijne, Sipaliwini en Brokopondo de fysieke registratie op te starten. De online registratie is vanaf het begin mogelijk geweest en wel via de link https://socialservices.gov.sr. Vanuit het ministerie van SoZaVo is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende situaties.