De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS schenkt aandacht aan vrouwensport

Het directoraat Sportzaken is bezig stappen te zetten voor een goede basis in de vrouwensport te beginnen met vrouwenvoetbal. De uitdagingen binnen de Surinaamse sportgemeenschap voor vrouwen in de sport hebben de nodige aandacht van minister Gracia Emanuel en sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw gevraagd.

De sportdirecteur heeft namens de minister gesprekken gevoerd met verschillende organisaties waaronder het Surinaams Olympisch Comité (SOC), de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) World Coaches Suriname en de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname.

Binnen het directoraat Sportzaken zijn er alvast stappen ondernomen om vrouwen op alle fronten te integreren en betrekken bij beleidskeuzes en uitvoeringen. Bij voorkeur viel de keuze op de vrouwelijke onderdirecteur van het sportdirectieteam Deborah Winson om dit traject te trekken en zitting te nemen in het SOC-gender commissie.

Met de KNVB World Coaches in Suriname werd afgestemd de vrouwelijke World Coaches de ruimte te bieden hun eigen sportevenement te organiseren in verband met Wereldmeisjesdag. Daarnaast zal gewerkt worden aan het promoten van vrouwenvoetbal.

In het eerste halfjaar heeft de KNVB World Coaches Suriname met medewerking van het directoraat Sportzaken extra geïnvesteerd in vrouwelijke Surinaamse World Coaches en hebben beide organisaties besloten een 50/50 gender gelijkheidsbeginsel criteria in te stellen voor deelname aan de KNVB-cursussen.

De Amerikaanse Ambassade ondersteunt meisjes in de Surinaamse voetballerij, waarbij samen met de meisjes en het beleidsteam van Sportzaken voor vrouwenvoetbal in Suriname het sportbeleid wordt gemaakt.

Volgens de directeur van Sportzaken zijn er nog meer positieve ontwikkelingen gaande voor de dames in de sport.  Vanuit het sportdiplomatie beleid worden steeds meer voorbeeldige sportvrouwen met een staat van diensten geïdentificeerd, benoemd en ingezet zoals; Maureen Tilborg-Bulo (zwemsport), Pearl Gerding (karatesport) & Carolina Vera Vera (tennissport).

Het fundament van vrouwen in de sport moet eerst vanuit het ministerie goed gedragen en zichtbaar zijn alvorens men groot naar buiten komt. Om die reden wordt als eerst een start gemaakt met het positioneren van vrouwen en het vastleggen van gender gelijkheidscriteria bij benoemingen en subsidies. Dit is tot nu toe goed aangekomen bij verschillende sportorganisaties en sportbonden. Echter zal het directoraat het vrouwen sportbeleid niet opleggen op sportorganisaties en sportbonden. Sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw deelde dat het directoraat Sportzaken c.q. het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport het goede voorbeeld zal geven en de trend in deze te zetten voor Surinaamse meisjes en dames in elke sport.