De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS, STAS en ACT tekenen samenwerkingsovereenkomst rond bewustwordingscampagne grondenrechten

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft na intensief overleg een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Amazone Conservation Team (ACT) en STAS International, Strategische Communicatie en Branding. De samenwerkingsovereenkomst of MoU werd enerzijds tussen het ministerie en ACT getekend en anderzijds tussen ACT en STAS.

De ondertekening betreft het informeren van inheemse en tribale volken rond het grondenrechtenvraagstuk. De minister gaf aan dat het in deze gaat om een grote awareness campagne welke samen tussen eerdergenoemde instanties en de Presidentiele Commissie Grondenrechten uitgevoerd zal worden. De ondertekening vond plaats op 8 juli in de vergaderzaal van het ministerie.

ACT-directeur Minu Parahoe gaf aan dat die MOU gericht is op een tweetal zaken. Een waar de ACT belast zal zijn met de financiering van de bewustwordingscampagne waarvan de betaling gaat naar de consultant toe, met name STAS. Het tweede onderdeel zal zijn dat er met ROS gekeken zal worden naar duurzame projecten in specifieke gebieden waar het ministerie en ACT’s werkplannen in overeenkomen. Daarbinnen zal er samen gekeken worden naar het genereren van inkomsten, voedselvoorziening en institutionele versterking.

STAS is belast met het tot stand brengen van het bewustwordingsproces. Karen Refos sr. Communicatie-expert van Stas International, gaf aan dat de inheemse en tribale bevolking reeds staat te wachten op de informatie welke toch op zich heeft laten wachten. Het wordt volgens de consultant dus hoogtijd dat er gewerkt wordt aan een stukje awareness naar de mensen toe zodat ze ook geïnformeerd zijn. Patricia Meulenhof, voorzitter van de Presidentiele Commissie Grondenrechten stelde dat de conceptwet is opgesteld en al is ingediend.

Het is nu bij het parlement en moet nog behandeld worden. Vanaf het begin heeft de commissie het belang van die bewustwording binnen dit proces aangegeven. Het is belangrijk te weten wat inheemse en tribale rechten zijn en hoe de bescherming van deze rechten moet geschieden. “Velen kennen de materie nog niet omdat het een nieuw rechtssysteem is. Vandaar dat er meer bekendheid moet komen’.