De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS traint dorpelingen Langu in verhoging rijstproductie

Het gebied Langu in het district Sipaliwini heeft de afgelopen maand met ondersteuning van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) 100 kg hoogland rijst geproduceerd. Het gaat om 50 verpakkingen van 2 kg. De beleidsadviseur van ROS, Nabesing Ajeki die deskundige is op het gebied van landbouw, heeft 30 dorpelingen getraind in het pellen en verpakken van hoogland rijst. “Ik train de mensen om hun productie te verhogen, maar ik train ze ook in het plantsysteem om de rijstarealen met groenbemesting te bemesten. En dat geldt ook voor de pinda,” zegt Ajeki.

Volgens hem was deze productie eigenlijk bestemd voor eigen gebruik, maar na te hebben vergaderd met de omliggende dorpen, is er besloten dat wanneer zij geen rijst meer hebben in hun magazijn, ze bij deze mensen kunnen opkopen. Ajeki: “Wanneer het opgekocht wordt, is het voor de landbouwers dan duidelijk dat ze meer moeten gaan produceren. Zo wordt ook de levenstandaard van de mensen op een hoger niveau getild door meer inkomsten te genereren uit hun landbouw.”

De hoogland rijst kan vergeleken worden met de rijsttype super. Het heeft een biologische kracht, het wordt niet geplant met chemicaliën, de gronden worden ook niet bespoten met gramaxone. Vandaar er een prijs van SRD 30 per kilo is vastgesteld. Ten aanzien van de kwakproductie is er afgesproken dat indien de mensen niet over cassavestokken beschikken, ze deze aanvragen bij de organisatie. Dit zodat de kwakproductie wordt gecontinueerd. Over ongeveer 4 of 5 maanden zal de landbouwdeskundige weer naar het gebied afreizen. Ook de verpakking van de rijst zal aangepast worden, zodat er voor de supermarkten kan worden geleverd.