De Boodschap
Justitie & Politie

RR-leden Rainville bespreken problemen met minister Amoksi

Het ressort Rainville kampt met diverse problemen. Op zoek naar een oplossing waren de ressortraadsleden van dit ressort op donderdag 7 september 2021 op bezoek bij minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol). De buurt kampt onder andere met geluidsoverlast en vele gevallen van illegale feesten. Verder vinden er ook berovingen plaats. Julia Weerwind, voorzitter RR-leden Rainville is ook bezorgd om het gedrag van de jongeren in de buurt. Op diverse straathoeken zijn er hangjongeren. Verder wordt er ook drugs verkocht en ter plekke gebruikt. “Er komen verschillende klachten vanuit de buurtbewoners. Veel van deze klachten zijn eerder gedeponeerd bij de districtscommissaris en de politie van bureau Geyersvlijt”.

Ondervoorzitter Ratna Kaliar haalde aan dat klachten indienen bij de politie geen successen oplevert. Ze zegt verder dat er vaak niet wordt opgenomen wanneer de burger belt. “Indien men wel opneemt, wordt het probleem niet aangepakt. Tegenwoordig wilt men nauwelijks nog aangiftes doen bij de politie, omdat je lang moet wachten, voordat iemand jou te woord kan staan. Daarnaast worden zaken niet in behandeling genomen”. Volgens Harold Woerd, ook rr-lid, wordt de burger steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Naar zijn zeggen, zorgt de opstelling van de politie voor een kloof tussen burger en politie.

Minister Amoksi was blij met het bezoek van de ressortraadsleden. Hij heeft beloofd een brief te sturen naar korpschef Roberto Prade, zodat de zaken aangepakt kunnen worden. De bewindsman voegde verder aan toe dat er anders verwacht wordt van de politie, omdat die er is om de gemeenschap te dienen. Hij drukte de bewoners op het hart niet moedeloos te worden en toch in contact te blijven met de politie.