De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Ruim 350 huishoudens Godo Olo hebben 1×24 uur stroom

Hybride zonne-energiesysteem in gebruik genomen

“Godo Olo Kon a Kiing”, zo klonk het vanuit de gemeenschap van het dorp dat aan de Tapanahoni rivier gelegen is. Op zondag 13 november is officieel het hybride zonne-energiesysteem in gebruik genomen. Hiermee hebben ruim 350 huishoudens dag en nacht de toegang tot stroom verkregen.

Vice president Ronnie Brunswijk, minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Sergio Ballon, vertegenwoordiger van de Inter-American Development Bank (IADB), haalden samen de schakelaar omhoog en het dorp werd volledig verlicht. Met een vuurwerkspektakel werd de sfeer rond de ingebruikname van het solar systeem opgevoerd, waarna het publiek zich al juichend naar de krutu oso baande voor de samenkomst.

De delegatie die voor de ingebruikname naar Godo Olo is afgereisd bestond eveneens uit: Marinus Bee, Voorzitter van De Nationale Assemblee, minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), de directeur van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), Marcel Eyndhoven, directeur Energie, Thelma Douglas-Pinas, parlementariër Obed Kanapé en functionarissen van de EBS alsook het ministerie van NH.

Tijdens de krutu prees vice president Ronnie Brunswijk zich gelukkig met de ontwikkeling rond de hernieuwbare energievoorziening. Volgens de vp zijn er plannen om meer ontwikkeling te brengen voor de gemeenschappen in het binnenland. Minister David Abiamofo gaf aan dat er gekozen is voor hernieuwbare energievoorziening in de vorm van hybride systemen; een combinatie van zonnepanelen, batterij opslag en een generator voor gebieden waar de elektriciteitsvoorziening vanuit de EBS een uitdaging is. De bewindsman refereerde naar onder andere de dorpen Apetina en Poeketie die binnen afzienbare periode ook van 1×24 uur stroom zullen worden voorzien. In het laatstgenoemd dorp is dezelfde dag nog het startsein gegeven voor de bouw van een solarplant. “Het project te Poeketie is één van grote omvang en zal meerdere dorpen dag en nacht van stroom voorzien”, gaf minister Abiamofo tijdens zijn speech aan.

De NH-bewindsman ging eveneens in op het belang van de betaling voor de stroomvoorziening; “Hierover zal adequaat met de gemeenschap worden gecommuniceerd.” Ook attendeerde de minister de samenleving van Godo Olo er wederom op dat met de vernieuwing, het oude netwerk zal worden neergehaald. “Het is daarom van belang, de woningen te laten aansluiten op het nieuwe netwerk”, zei minister Abiamofo. De aanwezige generator beschikt over een capaciteit van 250 KVA en is modulair gebouwd, wat betekent dat het mogelijk is om het systeem uit te breiden.

Het Hybrid Solar Energy Project is een pilot dat voortvloeit uit een financieringsovereenkomst, gesloten met de Global Environment Facility/ Inter-American Development Bank (GEF/IADB) en de Surinaamse overheid. Voorafgaand aan de ingebruikname zijn bewustwordingssessies gehouden waarbij de gemeenschap bewust is gemaakt over onder andere de werking van het nieuwe systeem en zuinig omgaan met stroom.