De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Rust teruggekeerd binnen Esther Stichting

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Esther Stichting. Het bezoek heeft op 22 maart 2023  plaatsgevonden naar aanleiding van berichten vanuit het bestuur van de stichting over de onrust bij de bewoners en personeelsleden. Onderdirecteur Categoriaal Maatschappelijk Werk Felicia Berggraaf, het bestuur van de Esther Stichting onder leiding van Jacintha-Thomas Alfasie en staf van het ministerie van SoZaVo waren bij die gelegenheid aanwezig.

Na een bespreking tussen minister Ramsaran en het bestuur zijn er besluiten genomen, welke eerst besproken zijn met de coördinator van de Esther Stichting en medegedeeld aan de groep afgevaardigden namens de bewoners. Er is voorlopig besloten dat de coördinator, die de functie heeft van beleidsadviseur, terug wordt geroepen naar het bureau van de minister. Ook zal de voorzitter van het bestuur Jacintha Thomas Alfaisi ambtshalve waarnemen als leidinggevende binnen de stichting. Minister Ramsaran heeft graag dat partijen geen ongefundeerde uitspraken doen richting de coördinator van de Esther Stichting.

Vanuit de bewoners is er aandacht gevraagd voor het personeel, het milieu en de zorg. Verder is het verzoek gericht voor een aanspreekpunt waar zowel bewoners en personeel terecht kunnen. De SoZaVo bewindsman heeft te kennen gegeven dat er een plan van aanpak is, maar de ruimte zal gegeven moeten worden om zaken uit te voeren. Als er schoonschip gehouden moet worden zal dat plaatsvinden, ook zullen zaken rechtgetrokken worden welke mislopen.

De minister heeft te kennen gegeven dat de bewoners en personeelsleden schriftelijk voorstellen mogen doen voor het aanpakken van de zaken binnen de Esther Stichting. Minister Ramsaran benadrukt dat er samengewerkt moet worden om ordening te brengen binnen de Esther Stichting, Na het bezoek van de bewindsman is de rust teruggekeerd.